muzil_zelena_istra.hr.jpgPanel Muzil, Saccorgiana, Hidrobaza - o svim dimenzijama privatizacije pulskog priobalja za potrebe turističkih projekata održat će se 13. studenog s početkom u 18 sati, na pulskom Fakultetu ekonomije i turizma, Preradovićeva 1 (dvorana "Pula").

Nedavno je gradonačelnik u ime Grada Pule potpisao sporazum s premijerom o uvjetima, pravima i obavezama za realizaciju turističkih projekata Saccorgiana, Hidrobaza i Muzil. Poput područja Katarina i Monumenti, ti se atraktivni lokaliteti pulskog priobalja planiraju dati u koncesiju od 50 do 99 godina. Legitimno je pitanje koje si postavlja javnost o ekonomskim, društvenim i okolišnim učincima takvog modela raspolaganja lokalnim prostornim resursima, ali i kvaliteti života u gradu, o dokumentacijskim uporištima koja ekonomski i razvojno pravdaju predložene turističko-ugostiteljske projekte.

Radi se iznimno važnim koracima, presudnima za budućnost Pule, no raspoloživost informacija o načinu njihove realizacije i očekivanim učincima nije primjerena njihovom sudbinskom značaju za grad. Javnosti nedostaju informacije o stručnim uporištima za donesene odluke, isplativosti i o načinu zadovoljavanja javnog interesa. 

Panelisti:

• dr.sc. Saša Poljanec Borić - znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u području sociologije i ekonomije
• prof.dr.sc. Marinko Škare - redoviti profesor FET
• izv.prof.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac, voditeljica Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, FET
• doc.dr.sc. Aljoša Vitasović - voditelj Katedre za turizam, FET
• dr.sc. Goran Zgrablić - viši predavač, Visoka tehničko-poslovna škola Pula
• predstavnik Grada Pule

Panel će moderirati predstavnica Zelene Istre Dušica Radojčić.