pokrenilogo_copy10366.pngOtvorene su prijave za 4. generaciju korisnika programa potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj "Pokreni nešto svoje"! Rok za prijavu je 17. veljače.

"Pokreni nešto svoje" je program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj namijenjen poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima. Ovaj razvojni program ACT Grupe potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za mentorskom i financijskom podrškom za početak i razvoj poslovanja. Rok za prijavu:17. veljače 2020.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prihvatljivi prijavitelj je: postojeće mikropoduzeće iliosoba pod uvjetom da prije korištenja potpore registrira poduzećeKorisnik potpore može biti poduzeće sa sjedištem u Hrvatskoj koje spada u mikropoduzeća prema kriterijima Europske komisije. Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Hrvatskoj, na čijem području projekt mora imati i utjecaj. Za financiranje su prihvatljive sve aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta.

DO KAD SE MOŽE PRIJAVITI?
Prijavitelji šalju svoju prijavu putem web obrasca. Krajnji rok za slanje prijava je 17. veljače 2020. do 12 sati (podne)

TRAJANJE PROJEKATA
Vrijeme trajanja projekata je do šest mjeseci.

KAKO SE BIRAJU DOBITNICI?
Stručna komisija ocjenjuje projekte sukladno kriterijima navedenima u uputama za prijavitelje.

MENTORSKA POTPORA
ACT Grupa će ugovorenim projektima mjesec dana prije početka projekta te za vrijeme trajanja projekta osigurati besplatno:
mentorstvo u razvoju poduzeća, provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata,mjerenje društvenog utjecaja projekta i izradu izvještaja o društvenom utjecajupromociju projekta kroz kampanju programa.

FINANCIJSKA POTPORA
Financijska potpora u 2020. iznosi 74.000 kuna.

Više o natječaju: http://pokreninestosvoje.hr/