Foto: D. Senčar, HINAFoto: D. Senčar, HINAOtvoreno pismo Mirovnog inštituta: Zar želimo raditi prljavi posao po diktatu elita?

Ljubljana, 6. novembar 2015.

Dosta je bilo oglušivanja i huškanja na nasilje i rat. Vrijeme je za čovjekoljublje i pomoć, a ne za zveckanje oružjem zastrašivanje ogradom!

Posljednjih godina i mjeseci Mirovni institut pažljivo prati događaje u vezi s izbjegličkom situacijom u Evropi. Time se bavimo na više razina: kao istraživačka organizacija, koja zajedno s drugima sudjeluje u koordinaciji nevladinih i humanitarnih organizacija, i kao pojedinke i pojedinci na terenu. Uvjereni smo da je u ovakvoj situaciji potrebno predano i humano djelovanje svih službi radi omogućavanja zaštite dostojanstva ljudi koji bježe pred ratom i/ili pred bijedom. Stoga ozbiljno upozoravamo da postojeći sistem prihvata i tretmana izbjeglica po našoj ocjeni iziskuje nužna poboljšanja, jer je trenutno stanje neprihvatljivo.

Mirovni inštitut: Upozoravamo da postojeći sistem prihvata i tretmana izbjeglica po našoj ocjeni iziskuje nužna poboljšanja, jer je trenutno stanje neprihvatljivo. Procjenjujemo da je Vlada Republike Slovenije posve neprimjereno i nespremno reagirala na dolazak izbjeglica. Još ljeti smo (znajući za zapadnobalkanski izbjeglički put) upozoravali da će u slučaju promjene njegova smjera kroz slovenski teritorij putovati do 10 tisuća izbjeglica dnevno, na što su politički akteri, zajedno s predsjednikom vlade i najvišim predstavnicima vlasti, odgovorili s oglušivanjem i ignorancijom. Tretmanom izbjeglica prije svega kao opasnosti za "nacionalnu sigurnost", oni pribjegavaju zveckanju oružjem, zaplašivanjem ogradama na granici, postupajući pritom iznimno neodgovorno i populistički. Upozoravamo da je dolazak izbjeglica iznad svega humanitarno, a ne sigurnosno pitanje, pa će Vlada RS prije ili kasnije morati preuzeti odgovornost za postupke koje je odabrala. Zatvaranje ljudi u ograde i uspostavljanje pravila kojima se ljude prisiljava na višesatno čekanje na otvorenom i noćenje na zimi, isto kao i sistem registracije koji se pokazuje kao jezivi mehanizam selekcije ljudi, ne samo da su posve neprihvatljivi, već taj sistem, zbog potpune dehumanizacije, vodi i u izazivanje neprijateljstva spram izbjeglica i navođenja slovenskog stanovništva na netrpeljivost. 

U postupcima s izbjeglicama potrebno je u prvom redu osvijestiti da oni dolaze iz toliko velike potrebe (višegodišnji rat, posve uništena država i razrušeno društvo), da su spremni riskirati vlastiti život i život svojih najbližih. Potrebno je osvijestiti da oni dolaze prije svega s ratnih područja i da su traumatizirani. Neki su u domovini ili na putu izgubili svoje bližnje. Odluka da ih se dočeka s policijom i vojskom u punoj borbenoj opremi zato je posve neprimjerena. Represija ne smije biti odgovor na nevolju ljudi.

Naglašavamo da je sloboda kretanja jedna od temeljnih ljudskih prava i toga bi se morao pridržavati svatko tko stupa u dodir s izbjeglicama. Čitav sistem reagiranja koji je uspostavila Vlada SR proizlazi pak iz ocjene da su izbjeglice najozbiljnija sigurnosna prijetnja, a ne ljudi kojima je potrebna pomoć. Odgovornost za takvo stanje snosi prije svega Vlada RS, kako policija, vojska, civilna zaštita i nevladine i humanitarne organizacije koje sudjeluju u tom sistemu.

Budući da su izbjeglice u prvom dodiru sa Slovenijom suočeni upravo s policijom, ključno je kako policija obavlja svoju ulogu i nužno je da svoje ovlasti čitavo vrijeme nadograđuje u pravcu odgovornog i uvažavajućeg rada. Budući da su izbjeglice u prvom dodiru sa Slovenijom suočeni upravo s policijom, ključno je kako policija obavlja svoju ulogu i nužno je da svoje ovlasti čitavo vrijeme nadograđuje u pravcu odgovornog i uvažavajućeg rada. Ne pomaže pritom da izbjeglice dočekuje u punoj borbenoj opremi (tzv. robocopi), naoružana, maskirana, njihova brojnost je s obzirom na razmjere također znatno pretjerana. Iz izjava različitih pojedinaca i pojedinki i inicijativa kao i iz vlastitih iskustava s terena proizlaze zabrinjavajuća svjedočanstva koja govore o slučajevima neprihvatljivog odnosa pojedinih policajaca i policajki: o različitim rasističkim komentarima, napadima kao i vikanju na ljude, fizički neprimjereni postupci, guranje i povlačenje, za koje se možemo nadati da ne odgovaraju sistemskim uputama. Zapažamo da policija zbog slabe organiziranosti često sama proizvodi kaotične situacije, koje potom "rješava" takvim neprimjerenim postupcima. Uloga policije morala bi biti u koordinaciji s civilnom zaštitom i humanitarnim organizacijama i pojedincima/pojedinkama koji pomažu na terenu, usmjerena prije svega olakšavanju putovanja izbjeglicama. Zato pozivamo da policija odmah prestane s praksom proizvodnje stresnih situacija i da se više posveti organiziranju procesa primjerice izlaska iz smještajnih kapaciteta na dostojanstven način.

Policajci i policajke bi pritom posebno trebali biti obazrivi kako pri obradi i transportu ne razdvajaju obitelji i da ljudima pruže precizne podatke o njihovom položaju.

Također, pitamo se što na granicama rade naoružana vojska i oklopna vozila? Je li Slovenija napadnuta? Ili nas možda Vlada RS želi natjerati u rat? Kad se vojska već uključila u izbjegličku situaciju, apeliramo neka odmah odloži oružje, prestane ostavljati dojam izvanrednoga stanja i počne obavljati svoju humanitarnu ulogu; neka u svojim poljskim kuhinjama počne kuhati tople obroke i čaj, neka sa svojom infrastrukturom i znanjem pomogne civilnoj zaštiti.

Poljima u pratnji policije do Dobove/ Foto: D. Senčar, HINA Poljima u pratnji policije do Dobove/ Foto: D. Senčar, HINA

Naše iskustvo, kao i iskustvo drugih pojedinaca i pojedinki na terenu ukazuju na neprikladan odgovor na potrebe izbjeglica, i to ne samo od policije i vojske, već ponekad i od civilne zaštite i velikih nevladinih ili humanitarnih organizacija, a što je posebno zabrinjavajuće, ne samo što one ne obavljaju svoje zadaće na odgovarajući način, nego čak i pokušavaju ometati djelovanje pojedinaca i pojedinki koji/koje žele djelovati izvan njihova nadzora. Pozivamo stoga civilnu zaštitu i velike humanitarne organizacije neka počnu obavljati svoj posao ozbiljno i odgovorno, neka se koncentriraju na pripremanje i podjele hrane i vode i prikupljene rezerve humanitarne pomoći (tople odjeće, obuće, higijenske potrepštine...). Neka shvate da je njihova dužnost pomagati, a ne bježati od ljudi, dijeliti pomoć, a ne zatvarati i zaključavati skladišta s hranom i materijalnom pomoći koje doniraju dobronamjerni ljudi. Isto tako neka ne zabranjuju bilo kome tko želi pomagati neposredni pristup izbjeglicama, dapače, neka se trude uključivati dosljedno sve koji žele pomoći. Spremnost na pomoć je u ovom zahtjevnom času ključna.

S obzirom na to da je izbjeglička situacija u Evropi posljedica imperijalnih apetita i geostrateških interesa "Zapada", čiji dio je također i Slovenija, ističemo da pomoć izbjeglicama ne smije biti pitanje dobre volje, već je to naša dužnost i naša odgovornost. Umjesto sve veće izolacije i demonizacije izbjeglica (gdje spada i zabrana pristupa medijima) potrebno bi bilo upravo suprotno: potaknuti cjelokupnu javnosti, također i međunarodnu, na veće uključivanje u pomoć, pogotovo u situaciji kada postoji velik broj dobrovoljaca i dobrovoljki, također i iz inozemstva, spremnih na uključivanje svojim znanjem i iskustvom.

Vladu Republike Slovenije i sve koji su uključeni u pomoć pozivamo zato da zajedničkim snagama postignu da se:

- izbjeglice u prvom redu tretira humano, kao ljude, a ne kao bezimenu masu;
- izbjeglicama nakon dolaska redovito nudi topla hrana i piće (čaj) i da im se već na međugraničnom prostoru omogući nužna zdravstvena pomoć;
- izbjeglice smjesti u odgovarajuće zagrijane prostore, gdje se mogu odmoriti, i da im se ponude kvalitetne informacije o tome gdje se nalaze, kakav postupak ih očekuje i kada će moći nastaviti svoj put;
- izbjeglice potom na čim sigurniji način usmjeri prema njihovu cilju.

S obzirom na to da je izbjeglička situacija u Evropi posljedica imperijalnih apetita i geostrateških interesa "Zapada", čiji dio je također i Slovenija, ističemo da pomoć izbjeglicama ne smije biti pitanje dobre volje, već je to naša dužnost i naša odgovornost. Zbog toga što političke elite Evropske unije i Slovenije pokazuju potpuno odsustvo empatije i odgovornosti za nastalu situaciju, krajnji je čas da policija, vojska, civilna zaštita i nevladine organizacije napuste ovaj posve pogrešan pristup. Zar uistinu želimo raditi prljavi posao po diktatu elita, čija imena će u povijesti biti zapisana crnim slovima? Policiju, vojsku, civilnu zaštitu i nevladine organizacije pozivamo zato neka odmah napuste ulogu čuvara koncentracijskih logora i prihvate da pred njima stoje ljudi kojima je potrebna pomoć, a ne napadači.

Ključne riječi: izbjeglice
<
Vezane vijesti