jelena_petrovic_cover.jpgPredavanje će se održati u Centru za ženske studije (Dolac 8, Zagreb) u srijedu, 26. lipnja, u 19h.

Politika ljubavi i borbe podnaslov je knjige Jelene Petrović "Žensko autorstvo u međuratnoj Jugoslaviji" koja je ove godine objavljena u izdanju prestižne nakladničke kuće Palgrave Macmillan.

O predavanju sama autorica kaže sljedeće: "Društveno i političko shvaćanje ljubavi osnova su svake emancipacije koja se hvata u koštac sa patrijarhatom i kapitalizmom, naročito kada je riječ o braku, porodici, zatim ženskom tijelu, radu i javnom životu. Drugim riječima, društvena reprodukcija i materijalni uvjeti svakodnevnice u svim svojim političkim, ekonomskim, kognitivnim, psihološkim i drugim pojavnim oblicima govore o tome da je ljubav u suštini feminističko pitanje. Jugoslovenske autorice iz međuratnog perioda (poput Marije Kokalj-Željeznove, Milke Žicine, Julke Hlapec Đorđević, Fedy Martinčić, Ljudmile Pivko i dr.) pokazale su koliko su politike afekta, društvenih imaginacija i emancipacijskih borbi bile važne ne samo za angažirano žensko autorstvo dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća, već i za radikalnu promjenu društvene svakodnevice. Ženska borba protiv ustaljenih odnosa moći i depolitiziranih emocija, pokrenula je još tada niz pitanja čiji su odgovori vodili ka kasnijoj revolucionarnoj promjeni društva naročito po pitanju položaja žena. Kroz predavanje o ženskom autorstvu u Jugoslaviji između dva svjetska rata predstavit će se manje poznati, a ipak jako važni primjeri politike ljubavi i borbe koja se paralelno gradila na svim frontovima od kuće do posla."

Predavanje Jelene Petrović dio je programa Retropolis kojeg provodi Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII) uz podršku Ureda za kulturu Grada Zagreba i Zaklade Kultura nova. Rad UIII-a institucionalno podržava Zaklada Kultura nova.

Predavanje Jelene Petrović organizirano je u suradnji s Centrom za ženske studije i umjetnicom Barbarom Blasin.

O autorici:

Jelena Petrović je feministkinja, teoreticarka umjetnosti, istraživačica književnosti i društva, kustosica i (ko)autorica tekstova, publikacija, umjetničkih događaja, izložbi i projekata koje se bave (post)jugoslovenskim prostorom, njegovom feminističkom istorijom, umetničkim geografijama, politikama pripadanja u pravcu novih epistemoloških modela proizvodnje i angažovanja znanja. Doktorirala je na Fakultetu za postdiplomske humanističke studije Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani (2009). U periodu od 2009 do 2014. bila je članica umetničko-teorijske Grupe Spomenik. Pored raznih gostujućih predavanja (UNAM, Meksiko; ISH Ljubljana, ZHdK Zirih; KHIB, Bergen; FPN, Beograd i drugih), osnovala je kurs o feminističkom kuriranju savremene umetnosti na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Ljubljani u okviru koga je predavala od 2014. do 2017. godine. Na Akademiji likovnih umetnosti u Beču u okviru gostujuće profesure o umjetničkim istorijama Centralne i Jugoistočne Evrope predavala je o teoriji i (kontra)istoriji postjugoslovenskih umjetničkih praksi (2015-2017). Suosnivačica i članica feminsitičke kustoske grupe Red Min(e)d (2011) sa kojom je napravila niz izložbi u okviru dugogodišnjeg projekta Living Archive (redmined.org). Autorka je knjige Women's Authorship in Interwar Yugoslavia. The Politics of Love and Struggle (Palgrave Macmillan, 2018). Radi na Institutu za umetničku teoriju i kulturne studije (Akademija likovnih umetnosti, Beč) kao istraživačica i voditeljica FWF/Elise Richter projekta pod nazivom Umetničke geografije: politika pripadanja (2019-2023).