Foto: McGill Uni.Foto: McGill Uni.Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Kanade i Ured gradonačelnika Grada Zadra pozivaju na predavanje kanadskog profesora Payama Akhavana pod nazivom Multikulturalnost u doba promjena, koje će se održati u petak, 12. listopada, u 14 sati, u dvorani Kneževe palače, Poljana Šime Budinića 3, Zadar.

Prof. Akhavan s Pravnog fakulteta na Sveučilištu McGill uvaženi je kanadski aktivist za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, stručnjak za međunarodno pravo i bivši odvjetnik u braniteljskom timu generala Ante Gotovine na Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu.

I sam izbjeglica iz Irana koji je sa šest godina pronašao utočište u Kanadi, danas je veliki zagovornik multikulturalnosti te prihvaćanja društvenih različitosti koje su obogatile Kanadu. S obzirom na ratna zbivanja koja su dovela do rekordnog broja raseljenih osoba kojima je potrebna pomoć i zaštita, kao i sudjelovanje Republike Hrvatske u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, ovim predavanjem prof. Akhavan osobito će se osvrnuti na kanadska iskustva u izgradnji multikulturalnog društva.  

Predavanje će se održati na engleskom jeziku uz simultano prevođenje na hrvatski jezik.