Ekonomsko i socijalno vijeće Ujedinjenih naroda - ECOSOC otvorilo je prijave za savjetodavni status organizacija civilnoga društva pri Vijeću s rokom prijave 01. lipnja.

ECOSOC je središnje tijelo Ujedinjenih naroda za rasprave, donošenje smjernica i preporuka te koordinaciju UN-ovih aktivnosti na području gospodarskog, društvenog i s njima povezanih aspekata globalnih razvojnih politika te ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Na poziv, za koji je rok za prijavu 01. lipnja, mogu se prijaviti međunarodne, regionalne, subregionalne i domaće organizacije civilnog društva.

Trenutno ukupno 5083 organizacija civilnoga društva iz cijeloga svijeta ima aktivnu savjetodavnu ulogu pri Vijeću.

Više informacija o načinu prijave možete pronaći ovdje.