Foto: I.P.Foto: I.P.Novi Zakon o policiji, uz brojne promjene, predviđa i da se u policijsku školu ubuduće mogu upisati i svi koji su završili trogodišnje srednje škole, a ne kao što je to bilo do sada - samo oni koji su završili četverogodišnje programe. Cilj je da se omogući prijava većeg broja ljudi za policijski posao. Zakon je u javnoj raspravi do 18. srpnja.

"Navedeni kriteriji za prijam sada se mogu spustiti, ali tu i nema prostora za dalje spuštanje, tako su poboljšanje uvjeta i plaća jedine mjere koje mogu dugoročnije riješiti navedeno pitanje. Osobno smatram da je bolje poboljšati uvjete nego spuštati kriterije, osim ako su kriteriji nerealni ili nerazumni", izjavio je Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske.

Pitanje je koliko je ovakvo snižavanje kriterija dobro, odnosno koliko je potencijalno opasno, s obzirom da se radi o izrazito odgovornom poslu. Novim zakonom se predlaže i osnivanje jednog povjerenstva koje bi odlučivalo o žalbama građana na policijske službenike.

Ključne riječi: policija, migracije, zakoni
<
Vezane vijesti