kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy24000.jpgIgmanska inicijativa, mreža nevladinih organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije objavila je natječaj za prijedloge projekta u okvira CARE koji financira Europska komisija DG NEAR, s osnovnim ciljem da se doprinese tehničkoj, socio-ekonomskoj i socio-kulturnoj održivosti Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Rok za prijave je 15. prosinca.

Projekti u okviru Programa malih grantova primjenjuju se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ukupni budžet Programa iznosi 230,000 EUR. Trajanje projekata iz ovog poziva je od 6 do 12 mjeseci.

Ovo je ograničen poziv za podnošenje prijedloga projekta, u kojem je prvi korak evaluacija kompletne prijave, koji uključuje Deklaraciju podnosioca prijedloga, dokumente koji se odnose na registraciju, i financijske izvještaje za posljednje 2 godine, kako bi se utvrdila podobnost kandidata. Jezik poziva za projekte je engleski. Kandidati koji su prethodno odabrani podliježu detaljnoj provjeri podobnosti na osnovi priloženih dokumenata. Kriteriji, okvirni budžet, ciljna grupa i prioriteti su određeni u skladu s potrebama korisnika RHP i navedeni su u smjernicama za svaku zemlju. Svi dokumenti koji se odnose na ovaj poziv su dostupni na ovom linku.