GONG poziva građane da provjere svoje podatke u popisima birača te da se informiraju o glasanju izvan mjesta prebivališta

Biračice i birači, provjerite svoje podatke u popisima birača!

lnformirajte se o glasanju izvan mjesta prebivališta!

Pozivamo sve biračice i birače da provjere svoje podatke u popisima birača, odnosno jesu li im točno upisani, primjerice, ime i prezime, adresa stanovanja.

Podaci iz popisa birata mogu se provjeriti na internetskim stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr pod ,,popisi birača", upisivanjem matičnog broja i prezimena građanina. Svim korisnicima T- Mobile i Vipnet mreže omogućeno je i da putem SMS poruke provjere podatke u popisima birača, na način da matični broj građana upišu u PORUKU, te da istu proslijede na broj 54 54.

GLASANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA HRVATSKOJ

Trebate podnijeti zahtjev za Potvrdom o upisu u popis birača. Zahtjev podnosite pisano, putem pošte ili faxa uredu za opdu upravu prema mjestu prebivališta ili osobnim dolaskom.

GLASANJE U INOZEMSTVU UZ POTVRDU

Trebate podnijeti zahtjev za Potvrdom o upisu u popis birata. Zahtjev podnosite pisano, putem pošte ili faxa uredu za opdu upravu prema mjestu prebivališta ili osobnim dolaskom. Za glasanje u inozemstvu izvan mjesta prebivališta možete se i prethodno registrirati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
Više informacija o glasovanju izvan mjesta prebivališta možete pronaći na GONG-ovim internetskim stranicama www.gong.hr.

Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podatka u popisima birata te zahtjev za potvrdama za glasvanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu za opću upravu u gradu ili općini najkasnije do subote, 12. prosinca 2009. Zahtjev se podnosi usmeno ili pisano, poštom ili faxom. Kontakte ureda državne uprave građani mogu pronaći na: www.uprava.hr.