O proteklim izborima i konstituiranju i radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina slušajte u četvrtak, 13. listopada 2011. od 10 do 12h u maloj dvorani Novinarskog doma

Kako bi se predstavnike nacionalnih manjina, ali i zainteresiranu javnost potaknulo na aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka, GONG i STINA, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, organiziraju savjetovanje o konstituiranju i radu članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama, izabranih na proteklim izborima u srpnju 2011. 

O proteklim izborima i konstituiranju i radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uvodno će govoriti:

Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH,

Vesna Šiklić Odak, načelnica u Ministarstvu uprave,

Zorislav Ham, član DIP-a.

Savjetovanje će voditi Vanja Škorić, pravna savjetnica GONG-a, a sudionici savjetovanja imat će priliku raspraviti otvorena pitanja.