tvrdjava_imperijal_foto_srd_je_grad_copy33499.jpgUgovor o koncesiji mora se po hitnom postupku raskinuti, a cjelokupni prostor tvrđave Imperijal urediti u Muzej Domovinskog rata kojim će upravljati lokalna institucija smještena upravo u toj tvrđavi, poručili su iz KLGB Srđ je Grad.

Nakon jučerašnjeg sastanka Povjerenstva Gradskog vijeća za žurne razgovore s tvrtkom Razvoj golf, koji je održan u uredu Gradonačelnika, a na kojem su sudjelovali i predstavnici svih klubova vijećnika, izrečeno je nekoliko vrlo opasnih teza, poručili su iz KLGB Srđ je Grad. U nastavku prenosimo teze koje je istaknuo KLGB Srđ je Grad.

1. Izdavanje lokacijske dozvole nije kršenje ugovora o koncesiji

U službenom priopćenju Grada Dubrovnika prenosi se: "Prokurist Kusalić uvodno je razjasnio da, suprotno uvriježenom stavu, lokacijska dozvola ne prejudicira poziciju Muzeja Domovinskog rata unutar tvrđave Imperijal. Lokacijskom dozvolom se, sukladno zakonima, označavaju samo vanjske dimenzije svake pojedinačne građevine u kompletnom obuhvatu, uključujući i tvrđavu Imperijal. Time se pobija stav da se lokacijskom dozvolom poništava Ugovor o koncesiji, naglasio je prokurist Ivan Kusalić".S obzirom na to da su nam na prezentaciji pod pojmom "kulturne namjene" predstavljeni prostori konferencijskih dvorana, posve je razvidno da ovaj projekt nema nikakve veze s prostornim planom.

Izjave prokurista Ivana Kusalića ovdje ne odgovaraju istini. Naime, kada se pogledaju uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole vidi se da se u zahtjevu prilažu "tri primjerka idejnog projekta". Sukladno članku 9. Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 153/2013) Nacrti, ovisno o vrsti zahvata, sadrže "grafičke prikaze (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne za prikaz zahvata u prostoru) projektiranog dijela zahvata u prostoru u primjerenom mjerilu, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama, te ovisno o vrsti zahvata u prostoru, s iskazanim namjenama prostora i iskazom površina".

Dakle, ako se lokacijska dozvola izdaje za cjeloviti plato Srđa, ona uključuje i tvrđavu. U zahtjevu za lokacijsku dozvolu predan je i idejni projekt rekonstrukcije tvrđave. Time je idejni projekt u kome je određen smještaj Muzeja u zapadnom bastionu postao dio dokumentacije za izdavanje lokacijske dozvole. Kako je Muzej na tom mjestu predviđen suprotno Zaključku Gradskog vijeća i Ugovora o koncesiji, investitor se prethodno morao obratiti Gradu za odobrenje izmjena.

2. Idejni je projekt u skladu s prostornim planom

S obzirom na to da je za izdavanje lokacijske dozvole potrebna i "…izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim KLGB Srđ je Grad smatra da se Ugovor o koncesiji mora po hitnom postupku raskinuti, a cjelokupni prostor tvrđave Imperijal urediti u Muzej Domovinskog rata kojim će upravljati lokalna institucija smještena upravo u toj tvrđavi. planom", KLGB Srđ je Grad tvrdi da ovaj prikazani projekt nema definiranu "pretežno kulturnu namjenu". Kulturna je namjena definirana kroz "POJMOVNIK NAMJENA (Dodatak III. Pravilnika o sadržaju prostornih planova)". U njemu je vrlo precizno određeno što predstavlja "kulturnu namjenu" te je pobrojano: "Kulturna namjena (D8) obuhvaća građevine sljedećih namjena: biblioteke, kazališta, kinematografi, muzeji, javne glazbene ustanove, otvorena ili pučka učilišta, arhivi, televizijske i radio postaje, izdavačke ustanove,umjetničke organizacije, informativne službe, zajednice i udruge tehničke kulture".

S obzirom na to da su nam na prezentaciji pod pojmom "kulturne namjene" predstavljeni prostori konferencijskih dvorana, posve je razvidno da ovaj projekt nema nikakve veze s prostornim planom. U skladu s tim citirat ćemo članak 187. Zakona o prostornom uređenju ( NN 153/13): "Novčanom kaznom u iznosu od 10 tisuća do 50 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba u svojstvu projektanta ako izradi idejni projekt protivno uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom, posebnim propisima ili posebnim uvjetima" ( članak 130, stavak 2.).

No, ono što je bilo najjadnije na jučerašnjoj prezentaciji jest prostor od 50m2 koji bi prema predloženom rješenju trebao biti dio Muzeja Domovinskog rata u središnjem prostoru.

3. Položaj Muzeja Domovinskog rata može se mijenjati aneksom ugovora o koncesiji

Premda je reakcija KLGB Srđ je Grad nedavno proglašena bezrazložno paničnom, pokazalo se da smo za takvu reakciju imali razloga. Kako drugačije protumačiti izjave predsjednika Gradskog vijeća Mata Frankovića na upite vijećnika KLGB Srđ je Grad o poštivanju Zaključaka Gradskog vijeća kojim je prostor od 310m2 u središnjem dijelu namijenjen isključivo Muzeju Domovinskog rata i izvan koncesije? Naime, na ove je upite Predsjednik Gradskog vijeća odgovorio kako se Aneksom Ugovora o koncesiji može izmijeniti položaj Muzeja i kako ga se može smjestiti u zapadni bastion.

KLGB Srđ je Grad smatra da se Ugovor o koncesiji mora po hitnom postupku raskinuti, a cjelokupni prostor tvrđave Imperijal urediti u Muzej Domovinskog rata kojim će upravljati lokalna institucija smještena upravo u toj tvrđavi. Sve ispod toga prodaja je vitalnih interesa Grada Dubrovnika.

Ključne riječi: Andro Vlahušić, Srđ je grad
<
Vezane vijesti