repropravda_pariter.pngKonferencija Reproduktivna pravda za pravednije društvo održat će se 26. listopada od 9.00 do 18.30 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, dvorana 107.

Na stručnoj konferenciji Reproduktivna pravda za pravednije društvo govorit će Mirjana Kučer iz splitske udruge Domine o kontinuitetu ženskog otpora - seksualna i reproduktivna prava, izazov socijalnoj pravdi, Daniela Drandić iz udruge Roditelji u akciji - Roda o ulozi reproduktivnih prava u poboljšavanju skrbi žena u trudnoći, porodu i babinju, Helena Rašić Radauš o istini, laži i statistici u medicinski potpomognutoj oplodnji, Anita Budak o ljudskim pravima u porodu, Petra Bezjak o porodničarskom nasilju, Lana Vidmar o pravu na priziv savjesti, Ana Marija Sikirić o rodno osjetljivom proračunu, Monica M. Topalović o politizaciji ženskog tijela u društvenom kontekstu Hrvatske, Jana Ažić o totalitarističkim tendencijama nacionalnih konzervativnih organizacija, te Matea Krmpotić o disciplinskim režimima. Nakon održanih predavanja će biti predstavljen i zbornik radova Reproduktivna pravda za pravednije društvo u kojem se nalaze radovi o temama na kojima će se govoriti na konferenciji.

Trenutno je u Hrvatskoj aktualna kampanja za poboljšanje uvjeta u rodilištima i izuzetno je važno temi reproduktivnih prava i zdravlja pristupiti intersekcionalno i razmotriti više pristupa temama o kojima se govori u javnom diskursu.

Krovnim terminom reproduktivna pravda označavamo niz zasebnih prava koja su vezana uz reproduktivna prava, kao što je pravo na medicinski potpomognutu oplodnju ili humani porod, no u obzir uzima i socijalne i društvene uvjete koji su nužni kako bi osoba mogla donositi odluke o vlastitom životu. Na konferenciji će sudjelovati devet autorica publikacije Reproduktivna pravda za pravednije društvo i jedna gošća konferencije, stručnjakinja u području ženskih ljudskih prava. Sudjelovanje na konferenciji je u potpunosti besplatno, i pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.