previsic_copy24190.jpgPovodom sutrašnje izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu s temom rješenja situacije na Filozofskom fakultetu, u cijelosti prenosimo izjavu Studentskog zbora Filozofskog fakulteta i pismo Inicijative članova i zamjenika Vijeća Filozofskog fakulteta koji su poslani članovima Senata.

U zajedničkoj izjavi raspuštenog Studentskog zbora Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću FF-a stoji sljedeće:

"Poštovane članice i članovi Senata,

obraćamo vam se s apelom da razmotrite posljedice Odluke o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta te provođenju novih izbora, koju je Senat jednoglasno donio na redovnoj sjednici održanoj 13. rujna 2016.Odluka o raspuštanju Studentskog zbora FF-a donesena na sjednici Senata 13. IX. nije pomogla u rješavanju krize upravljanja koja već neko vrijeme traje na FF-u, nego je, štoviše, pridonijela njezinu zaoštravanju

Kao prvo, navedena Odluka dovela je Filozofski fakultet do stanja pravnog apsurda i potpune disfunkcionalnosti institucije i njezinih tijela. Vrhovno tijelo odlučivanja, Fakultetsko vijeće, ovom je odlukom okrnjeno i njegov je sastav proglašen nelegalnim, što je u pitanje dovelo ne samo trenutno funkcioniranje Fakulteta, nego i sve odluke koje je Vijeće u ovome sastavu donijelo. Štetnost ove odluke za funkcioniranje Fakulteta bila je očita već na redovnoj sjednici Vijeća u rujnu, koja se, unatoč dekanovu pokušaju, nije održala u nelegalnom sastavu bez studentskih predstavnika.

Posljedica toga jest da prije početka nove akademske godine nisu donesene odluke nužne za pravilno konstituiranje Vijeća u sljedećem sazivu, kao ni ostale odluke nužne za neometan početak akademske godine. Iako nam se čini jasnim da je namjera predlagatelja odluke o raspuštanju Studentskog zbora i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću bila opstruirati postupak razrješenja dekana, koji je trebalo voditi to isto Vijeće, posljedice ove odluke su mnogo dalekosežnije. Štoviše, sežu čak preko granica Filozofskog fakulteta i utječu na funkcioniranje Sveučilišta u cjelini.

Kao drugo, navedena je Odluka dovela i Sveučilište u Zagrebu, kao i njegove pojedine sastavnice, do stanja pravnog apsurda i potpune disfunkcionalnosti institucije i njezinih tijela. Kao što se pokazalo, dosljedno provođenje zaključaka odluke o raspuštanju Studentskog zbora Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta vodilo bi raspuštanju studentskih zborova i studentskih predstavnika na još desetak sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, što bi u pitanje dovelo i legalnost odluka koje su vijeća tih sastavnica donijela. To bi posljedično moglo ugroziti legalnost sastava samog Senata jer upravo ta vijeća biraju članove Senata.

S obzirom na to da se rektor Boras nije pokazao spremnim preuzeti odgovornost za stanje u koje je doveden Filozofski fakultet, a očito i Sveučilište te u skladu sa svojom dužnošću osigurati pravilno funkcioniranje institucije kojom rukovodi, preostaje nam jedino osloniti se na osjećaj dužnosti i savjest vas, članica i članova Senata, koji također imate odgovornost brinuti o interesu ove institucije. Stoga apeliramo na vas da preuzmete tu odgovornost, opozovete ionako pravno spornu odluku o raspuštanju Studentskog zbora i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću i ne dopustite da naše Sveučilište bude podređeno nečijim privatnim interesima."

Senatu se uoči izvanredne sjednice obratila i Inicijativa članova Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta. Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovane članice i članovi Senata,

kao članovi Vijeća Filozofskog fakulteta smatramo našom dužnošću upoznati vas s nekoliko činjenica u vezi sa situacijom na FF-u.

Odluka o raspuštanju Studentskog zbora FF-a donesena na sjednici Senata 13. IX. nije pomogla u rješavanju krize upravljanja koja već neko vrijeme traje na FF-u, nego je, štoviše, pridonijela njezinu zaoštravanju. Postoje utemeljena pravna tumačenja koja sugeriraju da Senat nije imao ovlasti za donošenje takve odluke, osobito ne na temelju dokumenta koji je članovima Senata, a i javnosti, predstavljen kao nalaz nadzora MZOS-a, premda se zapravo radilo o neobavezujućem mišljenju.Jasno se vidi da rad Vijeća u kojem nema studentskih predstavnika nije samo problem načelne i moralne naravi nego prijeti nizom mogućih ozbiljnih pravnih posljedica

Zbog toga je dio članova Vijeća i nastavnika FF-a podnio MZOS-u Zahtjev za pokretanje upravnoga nadzora nad zakonitošću rada Sveučilišta u Zagrebu, koji dostavljamo u privitku. Pored toga, konzekventno postupanje u skladu s odlukom Senata od 13. IX. prijeti raspuštanjem SZ na više fakulteta, a u javnosti su objavljeni podaci o tome da je s različitih strana neovisno podnesen zahtjev za provođenjem nadzora MZOS-a nad radom pojedinih ili čak svih SZ na fakultetima u RH.

Ako se pokaže da Odluka nema pravno utemeljenje, to će ne samo učiniti izlišnima i pravno spornima neke od koraka koji se trebaju provesti na temelju te odluke (poput provođenja izbora novih studentskih predstavnika) nego će potvrditi indicije da je ona bila donesena isključivo radi toga da se onemogući dovršetak legalno pokrenutog postupka razrješenja dekana FF-a. Budući da dekan, prema nedavnoj odluci MZOS-a, mora biti umirovljen zbog prekoračenja dobne granice od 70 godina, ionako sporni motivi za donošenje te, po svemu sudeći nezakonite, odluke gube svaki smisao.

Jasno se vidi da rad Vijeća u kojem nema studentskih predstavnika nije samo problem načelne i moralne naravi nego prijeti nizom mogućih ozbiljnih pravnih posljedica – ovisno o nalazu nadzora – te zapravo dovodi do paralize institucije jer nastavnici FF-a ne žele sudjelovati u radu krnjeg Vijeća smatrajući da njegov rad ne može biti legalan bez dijela vijećnika koji nužno čine njegov sastav. Nadamo se da članovi Senata zapravo dijele naše mišljenje o tome i da neće podlegnuti manipulacijama i pristati na zloupotrebu procedure.

Pored svega dosad spomenutog, Vijeće se već sada nalazi u neregularnom stanju jer zbog neodržavanja rujanske sjednice njegovi stari članovi nisu razriješeni, a novi nisu potvrđeni, jednako kao ni novi pročelnici odsjeka. Predstavnici studenata isključeni su iz rada Vijeća, dok istodobno nisu razriješeni dužnosti u drugim tijelima (poput pojedinih razina stegovnih povjerenstava ili povjerenstava koja se tiču unapređenja kvalitete nastave i sl.). Odredbe Statuta pritom nimalo ne pomažu u nastaloj situaciji, pa nije jasno tko bi trebao sazvati sjednicu Vijeća u listopadu ni koji bi bio sastav tog Vijeća.Vijeće se već sada nalazi u neregularnom stanju jer zbog neodržavanja rujanske sjednice njegovi stari članovi nisu razriješeni, a novi nisu potvrđeni, jednako kao ni novi pročelnici odsjeka

Dakle, odluka Senata od 13. IX. zapravo pridonosi blokadi rada Vijeća FF-a i prijeti ozbiljnim pravnim posljedicama po buduće odluke Vijeća. Jedini izlaz iz trenutne situacije vidimo u tome da Senat poništavanjem svoje odluke od 13. IX. studentskim predstavnicima (čija legalnost nije osporavana od ožujka 2015, nego tek u rujnu 2016.) omogući povratak u Vijeće FF-a, čime bi se ostvarili preduvjeti za nastavak legalnog rada Vijeća. To se čini kao jedino razumno rješenje kojim se može umanjiti već dosad proizveden pravni nered te spriječiti nastanak novih neregularnosti."

<
Vezane vijesti