"Potrebno je slijediti primjer dobre prakse savjetovanja Nacionalne zaklade s udrugama uključenim u Programsku suradnju u području neprofitnih medija te udrugama korisnicama institucionalne podrške Nacionalne zaklade."

U Analizi djelovanja Nacionalne zaklade (2008. - 2011) i Preporukama za novi strateški plan djelovanja između ostaloga je napisano:

"Potrebno (je) slijediti primjer dobre prakse savjetovanja Nacionalne zaklade s udrugama uključenim u Programsku suradnju u području neprofitnih medija te udrugama korisnicama institucionalne podrške Nacionalne zaklade."

Kako je H-Alterov nakladnik, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, uključen u Programsku suradnju u području neprofitnih medija, u nastavku ćemo vas udaviti kronologijom ovoga "primjera dobre prakse". Šest godina nakon osnutka Zakladinog programa podrške neprofitnim medijima, i dvije godine od početka tzv. "Programske suradnje" - kriteriji za dodjelu i produljivanje potpore nedorađeni su i nejasni, evaluacijski obrasci nisu prilagođeni karakteru medijske djelatnosti, a perspektiva čitavoga programa nejasna je i neizvjesna. Kronologija, dakle, izgleda ovako:

 • 7. travnja 2009. godine nekoliko udruga-nakladnika neprofitnih medija, među njima i UNMK, upućuje Zakladi molbu za sastanak na temu unapređenja njezina programa potpore neprofitnim medijima. Službeni odgovor na to pismo nikada nije uslijedio, kao niti poziv na sastanak.
 • 8. svibnja 2009. Zaklada dostavlja poziv korisnicima da se do 25. svibnja 2009. izjasne o spremnosti za ulazak u "sustav programske suradnje", što je za sobom povlačilo i odricanje od "prava na bilo koju drugu vrstu potpore Nacionalne zaklade..." (prema čl. 12. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe NZ-a). UNMK se izjašnjava da pristaje na "ulazak u sustav".
 • 26. studenoga 2009. Zaklada organizira sastanak s ovlaštenim predstavnicima UNMK-a, radi potpisivanja sporazuma o programskoj suradnji; prevedeno na svakom razumljivi jezik, to je značilo 294.824,00 kune godišnje potpore za H-Alter. Na tom sastanku UNMK-u je, kao uvjet za dobivanje potpore, stavljen na potpisivanje i Pravilnik o primjeni standarda u provođenju programske suradnje (koji bi u Zakladi trebao biti zaveden pod Klasa 114/01/09-01, Ur.br. 07578-09-10) koji je stupio na snagu odlukom upraviteljice 23. studenoga 2009. godine (dva dana nakon što je Vlada RH donijela Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata) , bez prethodnog konzultiranja s nakladnicima neprofitnih medija i koji je, po mišljenju odvjetnice Aleksandre Đorđević, donesen na nezakonit i nestatutaran način.
 • Na tom sastanku, 26. studenoga, potpisnik ovih redaka, susrećući se prvi put s tekstom Pravilnika, iznosi niz primjedbi na njegov sadržaj, ali stav Zaklade bio je u tom trenutku, ukratko, take it or leave it. Radi ostvarivanja financijskih uvjeta za opstanak H-Altera, prisiljeni smo ga bili potpisati.
 • Upraviteljica ipak naknadno uviđa opravdanost jedne jedine primjedbe. Dana 18. prosinca potpisujemo novu verziju Pravilnika, u kojem "suradna organizacija" više nije obavezna honorirati svoje autore na način da "za jednu karticu novinarskog teksta naknada može biti do 150,00 kuna", kako je bilo predviđeno njegovom prvom verzijom, nego sada "za honorare ovisno o obliku novinskog angažmana naknada može iznositi od kn 150,00 do kn 700,00". Kuriozitet u vezi ove nove verzije Pravilnika jest da je ona bila antedatirana: nosila je posve isti datum donošenja, 23. studeni, te posve isti urudžbeni broj (Klasa 114/01/09-01, Ur.br. 07578-09-10) kao i prethodna verzija. To falsificiranje vjerojatno je više proizvod činovničke lijenosti nego neke zle namjere; pored pridonošenja stvaranju atmosfere pravne nedosljednosti, najveće zlo koje je prouzročilo bilo je simboličko ignoriranje naše intervencije na sastanku 18. prosinca, kao i naknadne internetske prepiske, u kojoj smo Zakladi detaljno objašnjavali na koji način UNMK rješava pitanje honoriranja suradnika.
 • Pravilnik je i u svojoj novoj, antedatiranoj verziji nepotrebno otežavao novinarski rad, a svojim je odredbama ugrožavao novinarske slobode i načela autonomije civilnog društva. Propisivao je, recimo, da svega 15 do 35 posto sredstava donacije može biti upotrijebljeno za angažiranje vanjskih suradnika, premda je dobro razvijena mreža vanjskih suradnika conditio sine qua non; obavezivao je nakladnike na sudjelovanje na koordinacijskim sastancima sa Zakladom, "radi usklađivanja i unapređenja aktivnosti i vrednovanja učinjenog, te planiranja budućih aktivnosti"; nedopušteno je intervenirao u organizacijsku strukturu nakladnika itd, itd. Last but not least, Pravilnik je propisivao da maksimalna potpora neprofitnim medijima može iznositi do 300 000 kuna, ali nije naveo iznos minimalne potpore (tako da je ona teoretski mogla iznositi i jednu lipu). Nije sadržavao niti jasne kriterije koji utječu na visinu i trajanje potpore, što je sve skupa ostavljalo dojam kako se želi sačuvati manevarski prostor za financijsko gušenje nekog neprofitnog medija ukoliko ovaj suviše ozbiljno shvati svoje poslanje.
 • 22. ožujka 2010. Zaklada organizira novi sastanak na temu Pravilnika.
 • 26. ožujka 2010. UNMK dostavlja Zakladi opsežnu analizu Pravilnika...
 • 13. travnja, nakon pitanja što se čeka, UNMK-u stiže službeni dopis u kojem Zaklada najavljuje sastanak na kojem ćemo biti izviješteni "o daljnjim aktivnostima", koji će biti sazvan "nakon analize primjedbi, te nakon što o tome izvijestimo Upravni odbor Nacionalne zaklade".
 • U prvoj polovici svibnja 2010. UNMK kontaktira Vladin Ured za udruge i u razgovoru s njegovim predstojnikom iznosimo analizu Pravilnika o primjeni standarda.
 • Već 26. svibnja sastaje se Zakladin Upravni odbor i donosi zaključke o unapređenju sustava i oblika podrške Nacionalne zaklade (koji od tada do danas nigdje nisu objavljeni).
 • 2. lipnja 2010. UNMK upućuje novo pismo Zakladi u kojem je obavještavamo da je čak i konzervativni ministar kulture Božo Bipškupić prihvatio većinu kriterija za financiranje portala koje je Ministarstvu predložila grupa neprofitnih nakladnika. Zakladu pozivamo da još jednom razmotri potrebu za doradom njezina programa potpore neprofitnim medijima.
 • Odgovor na ovo pismo stiže već 9. lipnja. Zaklada je toga dana uputila korisnicima njezina programa podrške neprofitnim medijima poziv na sastanak "kako bi zajednički razmotrili i po potrebi prilagodili predložena rješenja za unapređenje podrške neprofitnim medijskim projektima", nakon što je "Nacionalna zaklada provela analizu mogućih unapređenja". 
 • 14. lipnja, na tom sastanku, umjesto "analize mogućih unapređenja", pokazane su nam nove izmjene i dopune Pravilnika o primjeni standarda... koje je upraviteljica, ovoga puta na osnovu zaključaka Upravnog odbora, donijela tjedan dana ranije, 7. lipnja, i u čijim završnim odredbama piše da su toga istoga 7. lipnja stupile na snagu. Radilo se, uistinu, o daleko boljem dokumentu, koji je prihvatio skoro sve primjedbe UNMK-a. Kao donja granica potpore određena je svota od 150 000 kuna. U članku 1. navedeno je i da se "iznos odobren u prvoj godini Programske suradnje (u narednim godinama) ne može umanjiti", osim u slučajevima neizvršavanja obaveza ili značajnog umanjenja prihoda Nacionalne zaklade. 
 • U službenom dopisu UNMK-u od 28. lipnja 2010. (Klasa 421-04/09-PS-MED/02) Zaklada obećaje da će "novi, integralni tekst ovoga dokumenta biti pripremljen za nastavak Programske suradnje u 2011. godini".
 • Usprkos toj najavi, već 13. rujna 2010. godine Upravni odbor Nacionalne zaklade donosi odluku o suspendiranju čitavog Pravilnika o primjeni standarda, o čemu ne obavještava UNMK kao sudionika Programske suradnje. Pravilnik je stavljen van snage "nakon što je zajednički zaključeno da (pojedine njegove) odredbe mogu otežati rad na neprofitnom mediju", dojavila nam je upraviteljica Zaklade 20. siječnja 2012. u odgovorima na pitanja koja smo joj postavili u pripremi ovoga članka.
 • Kada smo krajem 2010. godine potpisivali sporazum o suradnji za 2011., na potpisivanje nam je ponuđen posve novi dokument pod naslovom "Standardi provođenja programske suradnje u području neprofitnih medija". Mada se radi o daleko primjerenijem tekstu od originalne verzije Pravilnika, tom dokumentu ovoga puta nedostaju osnovni elementi pravnog akta: nije vidljivo tko ga je donio, kada, na osnovu kojega višeg propisa, datum stupanja na snagu, urudžbeni broj, način objavljivanja... Donji limit potpore od 150 000 kuna, koji je bio utvrđen Pravilnikom, sada je smanjen na 100 000 kuna.
 • Krajem 2010 godine UNMK potpisuje novi sporazum sa Zakladom o programskoj suradnji, za 2011. godinu. Odobreni iznos ovoga puta nije  294.824,00 kune, nego 300.000,00 kuna, što je maksimalni predviđeni iznos potpore. Kako je do toga došlo? - U prepisci koju smo sa Zakladom vodili veći dio 2010., pokazalo se da Zaklada nije u stanju argumentirati na osnovu kojih nam je parametara bila odobrila baš taj iznos, od 294.824,00 kune. To je implicitno i sama priznala, dodijelivši nam za iduću godinu maksimalni iznos potpore, što je ponovila i u sporazumu za 2012. godinu. Drugi je par rukava što Zaklada nema razrađeni instrumentarij za evaluaciju neprofitnih medija, pa ne bi bila sposobna argumentirati niti zašto H-Alteru dodijeljuje maksimalnih 300 tisuća kuna.
 • U veljači 2011. godine UNMK zajedno s nekoliko drugih udruga - korisnica programa podrške neprofitnim medijima uručuje upraviteljici Zaklade opsežan dokument u kojem su opisani problemi nepostojanja sustavne podrške neprofitnim medijima u Hrvatskoj. U dokumentu je istaknuto da je Nacionalna zaklada jedina u Hrvatskoj prepoznala neprofitne medije kao pojavu vrijednu podrške, ali je naznačeno i na koji bi se način njezin program morao unaprijediti. Osim zahvale na trudu, ništa se po pitanju unapređenja Zakladinog programa podrške neprofitnim medijima nije promijenilo.

Čitajte H-Alterov dossier Igre na sreću!

Igre na sreću

lutrija.jpg
<
Vezane vijesti