Društvo hrvatskih filmskih redatelja i Hrvatske udruge producenata u apelu vlastima izražavaju bojazan da razaranje javne televizije uoči ulaska Hrvatske u EU prijeti zatiranjem hrvatskeg kulturnog identiteta

OPSTANAK HRT-a KAO JAVNOG MEDIJA JE STRATEŠKI NACIONALNI INTERES - RAZRIJEŠITE KRNJE PROGRAMSKO VIJEĆE!
1) Od udruga civilnoga društva koje predstavljaju preostali članovi krnjeg Programskoga vijeća HRT-a tražimo da se ograde od djelovanja svojih članova u Vijeću te zatraže njihovu ostavku. Smatramo kako je postojeće Programsko vijeće svojim recentnim odlukama, suodgovorno za duboku krizu javnog RTV servisa i time u potpunosti bez legitimiteta za provedbu svojih funkcija. Aktualni sastav Programskog vijeća HRT-a očito NE zastupa i NE štiti interes javnosti provođenjem nadzora i unapređenjem radijskog i televizijskog programa, kako mu to nalaže Zakon!
Tražimo od saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije i Hrvatskog
sabora da u skladu sa svojim zakonskim ovlastima, donesu odluku o razrješenju
preostalih članova krnjeg Programskog vijeća HRT-a.

OSIGURAJTE POŠTIVANJE ZAKONA
2) zahtijevamo od Vlade RH u da povuče iz saborske procedure Prijedlog izmjena i
dopuna Zakona o HRT-u koji se tiče načina izračuna pristojbe HRT-a. Taj prijedlog
smatramo "Damoklovim mačem" kojim politička vlast prijeti temeljnoj javnoj slobodi
govora i stvaranja. Smatramo paradoksalnim da u istom trenu predlagač nudi dva
međusobno proturječna zakonska rješenja, koja se uzajamno isključuju.

PREUZMITE ODGOVORNOST
3) zahtijevamo od Hrvatskoga sabora i njegova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije da do usvajanja novoga Zakona o HRT-u uspostavi Radno tijelo za praćenje stanja na HRT-u koje će u uskoj suradnji s Ministarstvom kulture provoditi nadzor nad programom i poslovanjem na HRT-u, sve dok se na legalan i transparentan način ne uspostave sva tijela upravljanja HRT-om, u skladu s novim Zakonom. U to Radno tijelo tražimo imenovanje stručnjaka za pitanja medija, audio-vizualnog stvaralaštva, demokracije i suzbijanja korupcije, uključujući i aktualne vanjske članove i članice Odbora za medije.

4) Apeliramo na političku klasu, javnost i djelatnike HRT-a da uvide da je kriza javnog
servisa u radikalnoj fazi. Hrvatski jezik i hrvatska kultura identifikacijski su kod koji
je omogućio da ovaj narod opstane stoljećima. Razaranje javne televizije uoči ulaska u EU prijeti da se utopimo u moru od 500 milijuna ljudi. Vi, kao državni dužnosnici i javni službenici, zasigurno ne želite zatrti hrvatski kulturni identitet i mogućnost ravnopravne komunikacije s drugim kulturama.
Temeljem Vaše društvene uloge, Vaše realne moći, Vaših solidnih prihoda, Vašeg
političkog iskustva, preuzmite odgovornost za opstanak HRT-a kao javne radiotelevizije. Kuloarske, sitnoposjedničke i političke igre moći na HRT-u valja zaustaviti dok ne bude prekasno.