Bilješke gradske zastupnice: Nitko od Hoto-a ne traži da odustane od projekta u cjelini, kako on prezentira problem i prijeti se milijunskim odštetama. Traži samo da on odustane od javne garaže i rampe. Kad bi umjesto garaže kapaciteta 400 mjesta imao samo 50 mjesta, ne bi trebao kopati još pet podzemnih etaža, tunel i rampu u Varšavskoj.

12 sjednica

Dvanaesta sjednica skupštine, koja se održala 18. svibnja, ima za mene posebno značenje, jer je to prva sjednica koju sam napustila već u 11 h, nakon aktualnog sata. Naime, dan prije su građani srušili ogradu na gradilištu i zaposjeli Varšavsku ulicu, a za isti dan, 18. svibnja, zakazan je veliki protestni skup u toj ulici. Skupština je započela radom mirno i spokojno, kao da se ništa nije dogodilo. Zastupnici su postavljali svoja, toga dana potpuno irelevantna pitanja, a gradonačelnik je svojim bezveznim odgovorima trošio nemilice vrijeme aktualnog sata, koje je predsjednik skupštine ograničio na sat i pol. Iako sam se već u osam sati ubilježila u listu zastupnika koji će postaviti pitanje gradonačelniku, jednostavno nisam "došla na red" i dobila riječ. Zaista, tratila sam vrijeme na krivom mjestu. Ako je procedura majka demokracije, onda je to troma i nefleksbilna majka koja vodi više brige o sebi nego o svom djetetu.

Meni osobno je gospodine Milan Bandić rekao neka sakupim grupu zastupnika koja će pregovarati s Hotom. On dakle ne preuzima nikakvu odgovornost. Bestidno!

Na toj skupštini nije se čuo niti odjek ključnih pitanja koje građani postavljaju: "Što bi trebalo učiniti da se Hoto zaustavi?", "Zašto nova skupština, od koje se toliko očekivalo nakon izbora, ne prekine realizaciju (podzemnog dijela) suludog projekta?". Kao što čitaoci znaju, predsjednik skupštine Boris Šprem je rekao da Skupština ne može na sebe preuzeti odgovornost za troškove koji bi nastali, ako bi Hoto tražio nadoknadu nastale štete zbog revizije projekta. O takvoj odluci predsjednika skupštine nije provedeno niti rasprava ni glasovanje u skupštini, kao ni šire ispitivanje mišljenja građana. Ograničena takvim polazištem Skupština se obratila gradonačelniku s apelom da on sam, koji je sve dogovore i obećanja oko Hoto projekta započeo i proveo, započne nove pregovore za reviziju projekta. Meni osobno je gospodine Milan Bandić rekao neka sakupim grupu zastupnika koja će pregovarati s Hotom. On dakle ne preuzima nikakvu odgovornost. Bestidno!

Na velikom protestu istoga dana, na kojem su tisuće građana ispunile Varšavsku i Cvjetni trg, na spomen skupštine klicalo se "Lopovi! Lopovi!". Iako znam da aktualni zastupnici to uglavnom nisu, oni građanima ne pružaju alternativu. Jednostavno, nemaju političkog erosa koji bi bio nužan da se poduzme iole riskantaniji i značajniji iskorak. SDP-ovi "mladi lavovi" više me podsjećaju na mog tigra, mačka koji se hrani Whiskasom i nije više sposoban uloviti miša. Jer, sve odluke koje su tijekom 2007. i 2008. godine priredile stručne službe gradske uprave po nalogu gradonačelnika u korist Hoto projekta (nekoliko izmjena Generalnog urbanističkog plana i Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja bloka) izglasala je skupština u prošlom mandatu, s većinom SDP-ovih zastupnika. Zaista je lijepo da smo od novih SDP-ovih zastupnika čuli ispriku, ali to nije dovoljno, smatraju građani.

SDP-ovi "mladi lavovi" više me podsjećaju na mog tigra, mačka koji se hrani Whiskasom i nije više sposoban uloviti miša. Jer, sve odluke koje su tijekom 2007. i 2008. godine priredile stručne službe gradske uprave po nalogu gradonačelnika u korist Hoto projekta izglasala je skupština u prošlom mandatu, s većinom SDP-ovih zastupnika. Zaista je lijepo da smo od novih SDP-ovih zastupnika čuli ispriku, ali to nije dovoljno

Prije svega trebalo bi osvjestiti da nitko ne traži da Hoto odustane od projekta u cjelini (gubitak radnih mjesta itd.), kako on prezentira problem u javnosti i prijeti se milijunskim odštetama koje će tražiti. Od njega se traži samo da odustane od javne garaže i rampe, dakle samo da smanji svoj profit. Kad bi umjesto garaže kapaciteta 400 mjesta imao samo 50 mjesta u garaži (koliko ima stanova u svom objektu) tada ne bi trebao kopati još 5 podzemnih etaža i na dubini šeste podzemne etaže kopati tunel i rampu u Varšavskoj ulici. Takva revizija projekta bit će omogućena izmjenama GUP-a koje je aktualna skuština predložila u prethodnoj raspravi, tražeći vraćanje GUP-a na odredbe koje su važile za donjogradske blokove prije pogodovanja Hoto projektu (zabrana izgradnje javnih garaža u najstrožem centru, zabrana deniveliranja javno-prometnih površina zbog ulaska u garaže i izgradnje garaža samo za potrebe stanara bloka po normativu jedno parkiralište po stanu).

Bi  li investitor u slučaju revizije projekta podigao tužbu za naknadu štete nastale zbog smanjenog profita? Možda i bi. Ali, samo možda. Ako se utvrdi da je bilo kaznenih djela u postupku donošenja odluka i izdavanja dozvola, nema nikakvih odšteta. A kad bi se i podnio odštetni zahtjev, sud bi morao objektivno procijeniti stvarnu štetu, a ta bi bila daleko manje od Hotovih prijetnji. Napokon, građani bi mogli sakupiti novac i obeštetiti tog nesretnog investitora. Bitno je ne dozvoliti da nas on manipulira svojim izjavama, kao što to čini već tri godine. Valjda nas je već naučio da se njegove izjave ne mogu shvaćati doslovce i ozbiljno, jednako kao ni gradonačelnikove.

Koje bi korake morala poduzeti Skupština da se pristupi reviziji projekta? Prije svega trebala bi donijeti odluku kojom se poništava zaključak bivšeg gradskog poglavarstva o javnom interesu u Hoto projektu, jer nijedna točka navedenog zaključka ne predstavlja zaista javni interes. Posljedično tome poništila bi se Odluka o donošenju detaljnog plana za blok. Isti je zaključak, također, nametnut izvan svake demokratske procedura jer donesen je 30. siječnja 2008. godine na poglavarstvu, istog dana ga tajnik poglavarstva dopisom upućuje Skupštini, a slijedećeg dana, 31. siječnja 2008. godine potvrđuje ga Skupština u paketu s Detaljnim planom za blok. Dakle bez javne prethodne i javne rasprave!

Pri spomenu eventualne odgovornosti za sve pogodnosti koje je uživao investitor, ne bi trebalo zaboraviti da su dva ministarstva također dala svoj obol toj raboti. Ministarstvo kulture krivo je za nedjelovanje, jer nije odgovorilo na dvadesetak dopisa, žalbi, molbi, tužbi. A Ministarsvo graditeljstva barem četiri puta je učinilo propust/pogodovanje

Ukidanjem spornog zaključka o javnom interesu i detaljnog plana automatski se poništava mogućnost izgradnje rampe na javno-prometnoj površini (javni interes je preduvjet!). Također poništava se i ugovor koji je potpisao gradonačelnik s Hotom po kojem se grad Zagreb obavezuje financirati izgradnju rampe, što tako bolno vrijeđa građane. Naravno, potrebno je na skupštini donijeti i već spomenute izmjene i dopune GUP-a koje će odrediti nove osnove za reviziju detaljnog plana bloka i svih ostalih dozvola koje slijede iz njega. Iako možda cijela procedura izgleda komplicirana i dugotrajna, ona bi se mogla vrlo brzo razriješiti da postoji nedvosmislena politička volja za njenu provedbu. Možda će rezultati istrage koju provodE USKOK i Državno odvjetništvo ubrzati sazrijevanje te volje? Tim više što određene vremenske rezerve postoje i u vlasničkim odnosima: Hoto nije  stopostotni vlasnik zgrade u Varšavskoj 6, pa ne može početi kopanje tunela ispod tuđe nekretnine dok se sudski drugačije slučaj ne riješi.

Pri spomenu eventualne odgovornosti za sve pogodnosti koje je uživao investitor u ovom projektu, ne bi trebalo zaboraviti da su dva ministarstva također dala svoj obol toj raboti. Ministarstvo kulture krivo je za nedjelovanje, jer nije odgovorilo na dvadesetak dopisa, žalbi, molbi, tužbi itd. itd. Niti slovca! A Ministarsvo graditeljstva barem četiri puta je učinilo propust/pogodovanje. Budući da se ono odriče svake krivnje navest ću te slučajeve:

  • Ministrica dogovara s gradonačelnikom povećanje Kin (koeficijenta izgrađenosti) sa 3,0 na 4,5 dan uoči održavanja skupštine, te skupština prihvaća takvu izmjenu GUP-a s 50-postottnim povećanje profita za Hoto, bez ponovljene javne rasprave na koju obvezuje zakon
    - Urbanistička inspekcija Ministarstva graditeljstva nije nikada izvršila inspekcijski nadzor protuzakonitosti u Detaljnom planu za blok, koje su udruge prijavile, iako se opetovano čula izjava odgovornih ljudi iz Ministarsdtva da će se to učiniti.
  • Ministarstvo prihvaća lokacijsku dozvolu za rampu izdanu na temelju prometnih studija koje je izradio isti autor (prof. Dadić, Prometni institut): u prvoj (odbijenoj) varijanti studija je tražila 6 tunela da se rampa uključi u prometni sustav grada, a u drugoj (prihvaćenoj) varijanti se traži samo semaforizirano križanje za uključenje rampe u prometni sustav grada. Djeluju li stručno uvjerljivo ove ekspertize?
  • Ministarstvo odbija sve žalbe građana na rješenje o ograđivanju Varšavske ulice, bez obzira na vještačenje profesora Prometnog fakulteta da rampu nije moguće graditi zbog nužnih kolnih ulaza u veže postojećih zgrada u Varšavskoj ulici.

Ispričavam se čitaocima što sam gotovo cijelu kolumnu zauzela jednom temom - problemom revizije Hoto projekta. Takva je situacija. Ipak, ima jedna značajna točka dnevnog reda dvanaeste sjednice skupštine, koja se mora komentirati, jer dopunjuje mizanscenu, a to je imenovanje novog predsjednika Skupštine Holdinga, Ive Jelušića. Gradonačelnik kao dosadašnji predsjednik te skupštine nije želio surađivati, jer ne priznaje novu jedanaesteročlanu skupštinu. Nažalost, imenovanjem novog čovjeka na ovo mjesto problemi neće biti riješeni. Čulo se da dosada nije potpisan nijedan ugovor za komunalne radove koji se financiraju iz gradskog proračuna u ovoj kalendarskoj godini. Gradonačelnik više ne želi te poslove povjeravati komunalnim poduzećima iz sastava Holdinga kao dosada, već traži najprije raspis natječaja. Iako na prvi pogled to izgleda kao poštovanje propisa, ipak se radi o osveti Holdingu, jer za manje radove natječaj nije nužan, a radi se uglavnom o poslovima koji spadaju u redovnu djelatnosti komunalnih poduzeća.

Nakon svega što se tog dana dešavalo na skupštini i događanja u Varšavskoj najlogičnijom se čini poruka pet tisuća građana koji su 20. svibnja s koferima došli pred zgradu gradske uprave i vikali "Bandiću, ostavka!". Vidjet će se da li je sazrelo vrijeme za to!

Ključne riječi: Milan Bandić, hoto grupa, Varšavska
<
Vezane vijesti