Foto: Srđ je Grad<br>Foto: Srđ je Grad
Na današnjoj konferenciji za novinare na temu obnove tvrđave Imperijal na Srđu predstavnici KLGB-a Srđ je Grad i Inicijative Srđ je naš istaknuli su da su po ugovoru o koncesiji stečeni uvjeti da se od investitora naplate penali u iznosu većem od pola milijuna kuna, no to do danas nije učinjeno.

"Javnost je upoznata s činjenicom da se Ugovorom o koncesiji koncesionar obvezao završiti obnovu tvrđave Imperijal i time omogućiti funkcioniranje Muzeja Domovinskog rata u adekvatnom prostoru unutar tvrđave, 27 mjeseci od objave UPU-a Srđa u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. Taj je rok počeo teći 9. kolovoza 2013. i istječe 9. studenog 2015. Javnosti, međutim, nije poznata činjenica da je koncesionar već probio tri roka i prema Ugovoru o koncesiji mora platiti ugovornu kaznu!

Zahtijevamo da se aktiviraju pravni mehanizmi koji su na raspolaganju Gradu Dubrovniku i da u skladu s Ugovorom o koncesiji zbog 'neurednog ispunjenja obveza' Grad naplati ugovornu kaznu u vrijednosti od jedan posto ukupne vrijednosti investicija

Naime, koncesionar je morao do 8. prosinca 2013. izraditi idejni projekt obnove tvrđave Imperijal, do 7. lipnja 2014. završiti glavni projekt obnove i ishoditi potvrdu na taj projekt, odnosno dobiti građevinsku dozvolu, do 8. kolovoza 2014. početi radove na rekonstrukciji tvrđave.

Zahtijevamo da se aktiviraju pravni mehanizmi koji su na raspolaganju Gradu Dubrovniku i da u skladu s Ugovorom o koncesiji zbog 'neurednog ispunjenja obveza' Grad naplati ugovornu kaznu u vrijednosti od jedan posto ukupne vrijednosti investicija. Konkretno, to je kazna u visini od 84.228 eura, koliko će se preliti u gradsku blagajnu. Ukoliko do toga ne dođe, stječu se pravni uvjeti da se Ugovor o koncesiji raskine, ističu u priopćenju KLGB Srđ je Grad i Inicijativa Srđ je naš.

Pitaju se i hoće li se Muzej Domovinskog rata uopće i realizirati, jer se on "po idejnom projektu izmješta iz centralnog dijela tvrđave, kojem po važnosti pripada, i smješta se u zapadno krilo tvrđave na česticu koja nije u Ugovoru o koncesiji".

Ističu i da idejni projekt obuhvaća čestice koje nisu predmet koncesije. Naime, tvrđava se nalazi na dvama česticama – na jednu je odobreno pravo koncesije, dok rješenje o prijenosu vlasništva na Odašiljače i veze za drugu česticu nije pravomoćno.

"Činjenica da je tvrtka Razvoj Golf d.o.o. krenula u izradu idejnog projekta koji obuhvaća obje čestice, uključujući onu na koju nema koncesijsko pravo i koja je opterećena sudskim sporom, upućuje da se nezakonitosti i pogodovanja investitoru nastavljaju i nakon donošenja UPU-a.

Po idejnom planu tvrtke Omega engineeringa d.o.o., odnosno glavnog projektanta dr. sc. Željka Pekovića, obnovljeni Muzej Domovinskog rata dijelom je smješten na čest. zgr. 2439/2 na kojoj ne postoji koncesijsko pravo. Stoga izražavamo ozbiljnu sumnju da će se s Muzejom Domovinskog rata dogoditi isto što i sa sportskom dvoranom predviđenom na Srđu. Naime, podsjećamo građane Dubrovnika da su tijekom javne rasprave prije donošenja UPU-a predstavnici investitora (u koje ubrajamo i gradonačelnika) uvjeravali javnost da će novcem naplaćenim od komunalnih doprinosa biti izgrađeni brojni sportski sadržaji na Srđu namijenjeni građanima Dubrovnika, uključujući sportsku dvoranu. Danas znamo da je to bila samo jedna u nizu laži, naime, ako budemo htjeli sportske sadržaje na Srđu, morat ćemo ih sami financirati", ističe se u priopćenju.

Gradska tvrtka Vodovod Dubrovnik d.o.o. planira iz europskih fondova financirati projekt zacjevljivanja vodoopskrbnog tunela ispod Srđa. Time bi se novac europskih fondova, umjesto da se utroši na poboljšanje vodovodne infrastrukture u Gradu i na ugradnju prijeko potrebnog pročišćivača za vodu, utrošio na ono što je trebala biti obveza tzv. investitora

"Prema planu golfera, čestice zemlje kojima će prolaziti put od Bosanke do tvrđave Imperijal, tvrtka Razvoj Golf d.o.o. poklonit će Gradu Dubrovniku. Ugovorom o koncesiji predviđeno je da se Razvoj Golf oslobađa obveze plaćanja komunalnih doprinosa. Drugim riječima, građani Dubrovnika financirat će iz proračuna gradnju ceste širine 14 m za prolaz građevinske mehanizacije do središta Golfograda.

Gradska tvrtka Vodovod Dubrovnik d.o.o. planira iz europskih fondova financirati projekt zacjevljivanja vodoopskrbnog tunela ispod Srđa. Time bi se novac europskih fondova, umjesto da se utroši na poboljšanje vodovodne infrastrukture u Gradu i na ugradnju prijeko potrebnog pročišćivača za vodu, utrošio na ono što je trebala biti obveza tzv. investitora i preduvjet za projekt na Srđu. S ovime će biti upoznata i Europska komisija.

Po riječima predstavnika Odašiljača i veza d.o.o., izmještanje odašiljača s tvrđave Imperijal koštalo bi 80 milijuna kuna. Kako izmještanje nije predviđeno niti jednim planom niti strategijom RH, lako je zaključiti da se i u ovom slučaju novcem hrvatskih građana servisiraju želje tzv. investitora.

Na koncu, nepoznati iznos novca iz proračuna Republike Hrvatske već je utrošen za podzemnu trafostanicu na magistrali, sagrađenu isključivo radi potreba Golfograda za strujom. Famozni solomonski gradonačelnikov Zaključak, koji je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici 30. srpnja 2013., poslužio je gradonačelniku kao izgovor da se odbace amandmani koje je predložio KLGB Srđ je Grad, a koji su trebali troškove izgradnje infrastrukture učiniti obvezom isključivo investitora. Činjenica da Zaključak nije nikada objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika, pa sukladno tome pravno ni ne postoji, dokazuje da je namjera gradonačelnika na toj važnoj sjednici bila obmanuti gradske vijećnike i javnost i po tko zna koji put pogodovati tzv. investitoru. Zbog toga se događa upravo ono na što smo upozoravali – javnim novcem financiramo nelegalan i nelegitiman privatni poduhvat" zaključili su iz KLGB-a Srđ je Grad te Inicijative Srđ je naš.

Ključne riječi: Dubrovnik, Srđ je naš
<
Vezane vijesti