radnici_mladi.jpgMreža mladih Hrvatske, u suradnji s Bazom za radničku inicijativu i demokratizaciju, te Sekcijom mladih Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, organizira javnu tribinu o utjecaju radnog zakonodavstva, posebice posljednjih ekstenzivnih izmjena Zakona o radu iz 2014., na položaj mladih radnica i radnika. Tribina će se održati u ponedjeljak, 26. studenoga, od 10 do 12 sati, u Radničkom domu, Zagreb (Trg Petra Krešimira IV. br. 2; dvorana 518/V. kat).

Dok kvantitativni pokazatelji nedvosmisleno ukazuju na eksploziju zapošljavanja na određeno vrijeme u Hrvatskoj, tradicionalno natprosječno koncentriranog među mladim radnicima i radnicama, javnost je dosada bila uskraćena za analizu i prikaz konkretnih primjera kako pojedine odredbe radnog zakonodavstva mijenjaju realnost na terenu. Ova javna tribina nastoji barem djelomično adresirati tu prazninu kroz prezentaciju recentnih istraživanja koja se bave prekarnošću (mladih) na hrvatskom tržištu rada. Ideja je također dobiti povratnu informaciju resornog Ministarstva rada i mirovinskog sustava o mogućim budućim intervencijama u područje radnog zakonodavstva te smjeru u kojem one mogu ići.

Govornici/e i teme:

Jakov Kolak, BRID: predstavljanje preliminarnih rezultata projekta "Mladi, PoZOR: glas mladih radnica i radnika u izmjenama radnog zakonodavstva"

Sunčica Brnardić, SSSH: predstavljanje rezultata istraživanja Rad po mjeri čovjeka

Maja Pleić, Centar za mirovine studije: predstavljanje relevantnih rezultata projekta Commonfare

Predstavnik/ica MRMS-a: komentar nalaza istraživanja i planovi Ministarstva u ovom području (tbc).

Moderator: Josip Miličević, Mreža mladih Hrvatske
Prijaviti se možete putem linka. Prijave se zaprimaju zaključno sa srijedom, 21.11., ili do popunjavanja ograničenih kapaciteta dvorane.