skola_razred_nastava_profesori_ucitelji_ucenici_prtscr_copy26174.jpgForum za slobodu odgoja organizira okrugli stol pod nazivom Unaprjeđenje obrazovanja učenika migrantskog porijekla, čija je svrha raspraviti o obrazovanju učenika migrantskog porijekla iz perspektive donosioca javnih politika, odgojno obrazovnih djelatnika, predstavnika civilnog društva, istraživača te osoba koje direktno rade s izbjeglicama, azilantima, tražiteljima azila. Okrugli stol će se održati 5. lipnja., s početkom u 10 sati u Europskom domu (Jurišićeva 1, Zagreb).

Okrugli stol se provodi u okviru projekta SIRIUS 2.0, koji koordinira Migration Policy Group, a Forum za slobodu odgoja ima ulogu partnera u projektu. Organizacije zadužene za provedbu projekta su članice SIRIUS mreže koja stavlja naglasak na obrazovne javne politike s fokusom na obrazovanje učenika migrantskog porijekla.

Rezultati okruglog stola će biti korišteni za zagovaranje obrazovnih javnih politika kojima je svrha unaprijeđenje obrazovanja učenika migrantskog porijekla. Ono uključuje zagovaranje na nacionalnoj i europskoj razini, s obzirom na to da će svaka zemlja partner u projektu provoditi okrugli stol na ovu temu u svojoj zemlji.