Emitiranje kvalitetnijeg programa od javnog interesa i povećanje vlastite proizvodnje moraju se odrediti kao glavni ciljevi restrukturiranja HRT-a, rekla je ministrica Zlatar Violić

Vlada je usvojila plan restrukturiranja Hrvatske radio televizije (HRT) i zadužila HRT da što prije počne s njegovom provedbom, ali smatra i da je manjkav u dijelu koji se odnosi na njegovu operativnu razradu i provedbu restrukturiranja, pa je zatražila da se u roku 45 dana donesu potrebni prateći dokumenti i operativni akti.

Kako je istaknula ministrica kulture Andrea Zlatar Violić na sjednici Vlade, treba vezivati restrukturiranje s ciljevima javne televizije. Emitiranje kvalitetnijeg programa od javnog interesa i povećanje vlastite proizvodnje moraju se odrediti kao glavni ciljevi restrukturiranja HRT-a, a što se, kako se navodi u zaključcima, ne navodi u samom programu restrukturiranja.

Program predviđa smanjenje broja zaposlenih, a ministrica kulture ističe kako zbrinjavanje viška radnika treba provesti uz prethodno savjetovanje s Radničkim vijećem i u skladu sa Zakonom o radu.

U financijskom dijelu, treba izraditi detaljni prikaz troškovnog restrukturiranja, a ministrica posebno ističe potrebu da se precizno kvantificira financijski učinak rješavanja poreznog duga, te hodogram za rješenje tog duga.

Novinarima je nakon sjednice Vlade, ministrica kulture kazala kako je riječ o planu koji je u načelima vrlo kvalitetan, kao i o očekivanim ciljevima.

Po podacima iz programa restrukturiranja HRT-a, u 2014. i 2015. godini ukupni bi troškovi restrukturiranja iznosili 303,2 milijuna kuna, od čega bi se najveći dio, 200 milijuna kuna odnosio na tehnologiju, dok je za otpremnine radnicima planiran iznos od 83 milijuna kuna.

Ključne riječi: HRT
<
Vezane vijesti