wwf_logo_copy59904.jpgRiječ je o stručnom osposobljavanju, a rok za prijavu je 7. studenog.