Karta dosadašnje devastacija, Foto: R.F.Karta dosadašnje devastacija, Foto: R.F.Još jedan dio zelenila oko Meštrovićevog paviljona rano jutros je stradao. Nakon što su na Trgu žrtava fašizma iščupane magnolije pa otpiljene tise na zapadnoj strani Meštrovićevog paviljona, a koje su stvarale ugodan hlad kod fontane u kojem su građani mogli predahnuti u popodnevnim satima, danas su pod krinkom noći srušene tri prekrasne srebrne smreke na sjevernoj strani trga.

U namjeri da prikriju svoja zlodjela prema kulturnoj baštini Hrvatske, panjevi su zakamuflirani ostacima grana, a na stratištu su ostali čepovi od pive i flašica pelinkovca kao simboli novog vala kulture koja je pod višim stupnjem zaštite od strane Hrvatskih institucija nego Meštrovićev Još jedan gradski trg malo po malo postaje mrtva zona grada, poput nekad popularnog Kvatrićapaviljon i okolna parkovna arhitektura.

Još jedan gradski trg malo po malo postaje mrtva zona grada, poput nekad popularnog Kvatrića. Da podsjetimo, Meštrovićev paviljon i okolna parkovna arhitektura zaštićena je po više statusa. Primjerice, u članku 93 Odluke o donošenju GUP-a, taksativno je pod točkom 3.b. Civilne građevine, naveden paviljon i prateći dokument. -Zgrada Doma hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma BB, Z0665

Također je navedeno da zaštita obuhvaća i pripadajuće parcele odnosno posjed s kojima zgrada čini izvornu kvalitetnu cjelinu, a pod mjerama zaštite da treba očuvati: - svu parkovnu arhitekturu, odnosno parkovne površine, drvorede, grupacije stabala, solitere, vrtove i druge oblike Hrvatska i gradska kulturna baština danas je doživjela još jedan posrtaj prema konačnom zatiranjuhortikulturnog oblikovanja treba očuvati u cijelosti, a na njima su dopušteni samo oni zahvati koji ne narušavaju i ne mijenjaju njihove estetske i kulturnopovijesne vrijednosti;                     

Hrvatska i gradska kulturna baština danas je doživjela još jedan posrtaj prema konačnom zatiranju. Zanimljivo je da sa sve odvija par desetaka metara od sjedišta stranke kojoj su puna usta očuvanja Hrvatske kulture i tradicije, a institucije i dalje ne rade svoj posao.

Izbor uklonjenog zelenila nije slučajan. Vjerojatno je ciljano odabrano da se oteža okupljanje građana kod fontane jer sad hlada više nema. Usprkos tome okupljanja građana nastavljaju se svake srijede u 18 sati kod fontane na Trgu žrtava fašizma.

Zaustavimo uništavanje kulturne baštine, kršenje propisa i ignoriranje građana. Po istim načelima se radi gotovo sve u ovom gradu i to treba prestati jer srozava kvalitetu života, povećava troškove građana, a nesuvislim planovima poput zbrinjavanja otpada ugrožava i zdravlje ljudi. Magnolija postaje simbol otpora kleptokraciji i borbe za kvalitetu života.

<
Vezane vijesti