kulturanova.pngZaklada Kultura nova je u okviru Programa podrške 2017. objavila Javni poziv na predlaganje projekata s rokom prijave 15. ožujka.

Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Bespovratna sredstva mogu biti dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za projekte koji se provode u razdoblju od 1.7.2017. do 31.12.2017., a kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016. u onoj kategoriji u kojoj podnose prijavu.

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.

Svi podaci o Javnom pozivu (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija ovog javnog poziva, uključujući e-prijavnice kao i ogledne primjerke prijavnica.

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijava je 15. ožujka 2017. godine do 16h.