Pretraga: autor "Dražen Šimleša" stranica 2 od 2

KAKO POTROŠITI SVIJET? 2. dio: Centralna Azija i Rusija – najviše diktatora po kvadratnom metru

Mala škola ratova za resurse:Zbog blizine Rusije, koja tradicionalno polaže pravo na ovo područje, i sve prisutnijeg pozicioniranja SAD-a u regiji, nadmudrivanje starih rivala vidljivo je najviše u kavkasko-kaspijskoj regiji. Kako smo naveli u prvom dijelu feljtona, zajedno sa Bliskim istokom ovo područje čini "stratešku elipsu". Radi se o područjima bogatim naftom i plinom bez premca u svijetu, a samim tim su magnet za ratove i sukobe za resurse.

KAKO POTROŠITI SVIJET? 1. dio: Bliski Istok - pretplaćeni na SAD

Mala škola ratova za resurse: Osiguranje energije i borba za resurse odredit će svijet u godinama koje dolaze. Dražen Šimleša u nizu članaka za H-alter prikazuje kako se odnosi moći u svijetu kroz pozicioniranje i ratove za resurse prelamaju na političku i socijalnu situaciju te uništavanje prirode i okoliša. U ovom prvom dijelu feljtona on analizira utjecaj američkih interesa u arapskom svijetu, posebno u Palestini / Izraelu i Iraku, te u Iranu.

MARKETINŠKO FEJKANJE AKTIVIZMA

Koprcamo se komunicirajući simboličnim akcijama, dok nam nasmiješeni vladari krešu krila. Kad sam prvi put čitao o kampanji STAND UP dugo sam buljio u nevjerici. Prvo sam pomislio kako se radi o nekoj fori, performanceu, čemu već. Nakon što je zbunjenost prošla, dileme više nije bilo. STAND UP kampanja je zazivala što veći broj ljudi da 15. i 16. listopada fizički ustanu i time iskomunicira svoju poruku za borbu protiv siromaštva u svijetu. Ček', čekaj malo, pomislio sam, pa to oni misle kako bismo borbu protiv siromaštva trebali iskomunicirati (koji dobar izraz) tako da jedan dan ustanemo iz svojih stolica?!

KAKO POTROŠITI SVIJET? 5b. dio: Kolumbija, Brazil i Meksiko

Mnoge zemlje Južne Amerike prošle su svu silu državnih i vojnih udara, diktatura i totalitarizama, državnog terora i gerilskog teroriziranja. Danas mnoge o tim temama govore u prošlom vremenu i većina ih spada u ono što se kolokvijalno naziva krugom demokratski uređenih država. Razdirana gerilskim napadima, Kolumbija je širom otvorila stranom kapitalu za eksploataciju nafte. Brazil i Meksiko uništava, između ostaloga, prljavi biznis s biogorivom.