Pretraga: autor "ROSA" stranica 1 od 1

Foto: Europol.europa.eu

Izjava organizacija za ženska prava povodom seksualnog nasilja na internetu  

Mi, aktivistkinje za ženska prava s područja Balkana solidarno podržavamo sve žene - žrtve digitalnog rodno utemeljenog nasilja, i tražimo od relevantnih institucija da reagiraju u skladu sa svojim obavezama i ovlastima, te temeljito i pravovremeno istraže slučaj grupa na društvenoj mreži Telegram (kao što su: Balkanska soba, Javna soba, GevgelijaHub, Srpska soba, Smokva itd.), kako bi počinitelji bili kažnjeni a žrtve zaštićene od dalje viktimizacije.

odgovorne_potrosacice_logo.jpg

Radionice u sklopu projekta Odgovorne potrošačice!

Prioriet na razini EU je prelazak na kružno gospodarstvo. Radionicama u sklopu projekta "Odgovorne potrošačice!" informirat će se i educirati potrošačice i potrošači o kružnom gospodarstvu i o tome koji će plastični predmeti od 1. siječnja 2021. biti zabranjeni. Radionice će se održati online putem platoforme Zoom u srijedu, 6. svibnja, u 10.00, 13:30 i 18.00 sati.

rosa.jpg

Nužna evaluacija primjene zakona, kao i preispitivanje odnosa prema žrtvama silovanja

Ostvarenje reparacija osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu treba biti praćeno i nastojanjem cijeloga društva u prepoznavanju problema i borbe protiv stigmatizacije i sekundarne viktimizacije osoba koje su preživjele nasilje i članova/članica njihovih obitelji, jedna je od poruka Centra za žene žrtve rata – ROSA povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u sukobima.

cvijeta.jpg

Prilika za stvarne promjene u društvu

Cvijeta Bišćević povodom klimatskih pregovora govoti o vezi između proizvodnje hrane i klimatskih promjena i prilici za stvarne promjene u društvu.

oluja.jpg

Zločini u Oluji su odgovornost sviju nas

Cilj javne akcije koja će 3. kolovoza biti istodobno održana u Zagrebu i Sarajevu, jest podsjetiti javnost na zločine počinjene u operaciji Oluja kao i na državno organizirano poricanje ovih zločina.

Tjedan sa ženama/ bez žena

Druženje i praznično okupljanje sa (cyber) feministickim, umjetničkim kolektivom subRosa, u organizaciji Studentskog centra, Teatra
&TD
i Akademije dramske umjetnosti.

Ženske organizacije i sindikati: nužna kriminalizacija kupovanja seksualnih usluga

Bitan preduvjet za prostituciju i trgovanje ženama su seksualni prohtjevi muškaraca usmjereni na žene, djevojke i djecu. Kada muškarci kupovanje seksualnih usluga ne bi smatrali pravom koje se samo po sebi razumije, prostitucija i trgovanje u svrhu seksualne eksploatacije ne bi postojale.

Treba hitno ukinuti kažnjavanje žena u prostituciji

Okrugli stol Prostitucija i trgovanje ženama: prostitucija se u javnosti ne prepoznaje kao oblik nasilja nad ženama - zakonski su kažnjavane samo žene, dok kupci seksualnih usluga koji stvaraju potražnju, prolaze nekažnjeno i ostaju potpuno nevidljivi.