Autor: Dunja Melčić

U oslobađanju od ruskih fosilnih energenta postoji evidentna konvergencija s ostvarivanjem ekoloških zahtjeva za smanjenje stakleničkih plinova u atmosferi, dakle centralnih zahtjeva zelene politike.

U znatnom dijelu njemačke javnosti mogu čuti bojazni kako će ciljevi ekološke preinake društva biti osjetno srezani u koalicijskom dogovoru SPD-FPD-Zeleni.

Angela Merkel je dosta toga uradila valjano, ali to ipak ostaje u sjeni fatalnih propusta u ekologiji i vanjskoj politici. U pozitivnu zaslugu bi spadalo njeno otvaranje granica za izbjeglice iz sirijskog rata.