Autor: Fran Radonić Mayr

Siniša Senad Musić, potpredsjednik Romske organizacije mladih Hrvatske: “Romsko civilno društvo ima povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, ali to su uglavnom članovi Kali Sare. Dionici civilnog društva koji nisu vezani za politiku uglavnom ne mogu sudjelovati u nadziranju, a država se osigurala da može reći kako ima Rome koji nadgledaju provedbu Nacionalnog plana. Istina je da su to Romi, ali to su Romi koji su financirani od države i zbog toga je jako teško mogu kritizirati.”

Hajrudin Hromadžić: Priča o ljevici treba se vrtiti i oko pitanja kao što su status rada u odnosu na kapital, društvena preraspodjela realiziranog viška vrijednosti, posljedice akumulacije profita u sve manjem broju ruku, pojačana financijalizacija.