Autor: Fran Radonić Mayr

Thomas Farnell, koordinator istraživanja o obrazovnoj nejednakosti: Visoko obrazovanje ima snažne programe uključivanja ranjivih skupina, ali prethodni stadiji obrazovanja ne. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi obrazovanje trebalo promatrati u cjeloživotnom kontekstu, ali to ne radi. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije nedovoljno dobro naglašava pitanja pravičnosti i uključivosti.