Autor: Magdalena Došen

Adam Ranđelović, autor predstave Država Dada-Jok: “Buržoaska svest najniži je oblik svesti, njena diktatura jedan je od glavnih razloga banalizacije i teatralizacije svakodnevnog života. Prezirem.”