Autor: Marija Živković

Kritika baleta Giselle zagrebačkog HNK: Za sugestivnost nije presudan samo tehnički kapacitet interpreta, već i njihov ekspresivni potencijal , a u tome je većina stožernih stupova zagrebačkoga baletnog ansambla najslabija.

Kritika baleta Venatus/Migrations HNK u Splitu na 67. Splitskom ljetu: S dvije cjeline koje su stilski, koncepcijski, pa i glazbeno, relativno slične, u svojoj se prvoj samostalnoj autorskoj večeri Aaron Kok predstavio kao perspektivan koreograf, ali trenutačno nedovoljnoga kapaciteta za dugu formu.

Kritički prikaz baleta Esmeralda Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu: Predstava ne bi trebala razočarati brojnu splitsku klasično orijentiranu publiku, ali ju ne bi trebala ni oduševiti.