Autor: SOS Rijeka

Ovim putem kao organizacije civilnog društva koje izravno rade sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, izražavamo zabrinutost iskustvima žena i ostalim navodima koji se pojavljuju u seriji članaka novinarke Jelene Jindre na portalu H-Alter pod nazivom “Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece?”. U vezi s tim, osjećamo dužnost istaknuti kako i same u svom svakodnevnom radu svjedočimo tome da se žrtve često boje prijaviti nasilje, a rastući razlog strahu od prijave upravo je i strah da će ih institucije optužiti za “otuđenje” i oduzeti im dijete ako se/ga pokušaju zaštititi od nasilnika. Ako dopuštamo da na taj način žrtva…

Više