Autor: Toni Gabrić

Maja Grubišić, urednica portala Phralipen: Genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu kulminacija je dotadašnjih netrpeljivih odnosa. Formiranju fašističkih logora i odvođenju u zatočeništvo prethodilo je isticanje povijesnog stereotipa o Romima.

Više

Mirjana Kučer, supotpisnica apela Ženske mreže Hrvatske: Mirovna misija u Afganistanu je propala jer je očito pogrešno vođena. Za to postoji politička odgovornost. Pitanje je samo tko će je zatražiti i je li vraćanjem vlasti talibanima takva pogrešna politika došla na naplatu u potpunosti, ili dijelom.

Više

Savjetodavni odbor VE-a upozorava da su se zločini iz mržnje i incidenti govora mržnje u medijima i u političkom diskursu posljednjih godina povećali. Nagli porast radikalnog nacionalizma imao je sveukupni negativni utjecaj na uživanje manjinskih prava, i to posebno u postkonfliktnim područjima. Javnom raspravom vezanom uz nacionalne manjine dominiraju antimanjinska retorika i predrasude, a najviše su pogođene pripadnice i pripadnici srpske, romske i židovske nacionalne manjine.

Više

Antonija Petričušić: Tijekom pristupanja EU politički vođe su samo fingirali privrženost tzv. vrijednostima na kojima je Unija osnovana. Te vrijednosti trebale bi biti osnovom pluralističkog društva, nediskriminacije, tolerancije, solidarnosti. Ne iznenađuje da je Savjetodavni odbor Okvirne konvencije VE-a među preporuke za hitno djelovanje uvrstio pripremu sveobuhvatne strategije za promociju međuetničkog dijaloga i uključivog društva te osiguranje njezina praćenja i ocjene njezina utjecaja.

Više

Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga: “Smanjenjem broja trakica za mjerenje šećera u krvi, izgledno je da će kod oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 doći do povećanog broja akutnih i kroničnih komplikacija kao što su: moždani udar, srčani udar, oštećenje perifernih živaca, sljepoća, zatajenje bubrega i netraumatske amputacije, te povećanja broja hospitalizacija, gubitka kvalitete života i na žalost, prerane smrti kod oboljelih.”

Više

Prije godinu dana, krajem svibnja 2020. momci u uniformama Specijalne policije hrvatskog MUP-a presreli su grupu afganistanskih i pakistanskih izbjeglica na hrvatsko-bosanskoj granici, zarobili ih, brutalno mučili i ponižavali prouzročivši im ozbiljne i dugotrajne ozljede i potom ih eksportirali natrag u Bosnu. Hrvatske vlasti nisu nikada istražile slučaj, poričući sve navode. Niti Evropska komisija nije na primjeren način reagirala, premda se može smatrati suodgovornom jer značajnim sredstvima financira pogranične aktivnosti naše policije. Premda to nije bio ni prvi ni zadnji primjer izrazito okrutnog i ksenofobnog postupka naših vlasti prema ljudima koji bježe od nesigurnosti i bijede u vlastitim zemljama, upravo…

Više

Exactly one year ago, at the end of May 2020, people dressed in Croatian special police uniforms intercepted a group of Afghan and Pakistani refugees on the Croatian-Bosnian border, captured them, brutally tortured and humiliated them and then, with severe and permanent bodily injuries, drove them back to Bosnia. Croatian authorities have never investigated the incident, dismissing all allegations. An appropriate reaction did not follow from the European Commission, which is co-responsible because it finances the border activities of our police with significant funds. Although it is neither the first nor the last example of extremely cruel and xenophobic behavior…

Više

Potpuni prezir onih koji državu nemaju od strane onih koji je imaju ilustrira i činjenica da HDU-ova vlada jednostavno nije donijela dvadesetak strateških dokumenata koji bi trebali definirati javne politike spram ranjivih skupina. Kameni temeljci današnjeg odnosa prema socijalnoj politici postavljeni su davnih devedesetih. Tko bi danas žurio s antikorupcijskom strategijom, i kako uopće u nju uklopiti želju da predsjednik Vrhovnog suda bude marioneta? Strateški dokumenti koje donose (ili bi trebala donositi) pojedina ministarstva često se u očima promatrača doživljavaju kao izraz birokratske samodovoljnosti, mrtva slova na papiru kojima državna administracija opravdava primanje vlastite plaće. Iskustvo potvrđuje takav stav: strategije…

Više