Autor: Toni Gabrić

Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga: “Smanjenjem broja trakica za mjerenje šećera u krvi, izgledno je da će kod oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 doći do povećanog broja akutnih i kroničnih komplikacija kao što su: moždani udar, srčani udar, oštećenje perifernih živaca, sljepoća, zatajenje bubrega i netraumatske amputacije, te povećanja broja hospitalizacija, gubitka kvalitete života i na žalost, prerane smrti kod oboljelih.”

Više

Prije godinu dana, krajem svibnja 2020. momci u uniformama Specijalne policije hrvatskog MUP-a presreli su grupu afganistanskih i pakistanskih izbjeglica na hrvatsko-bosanskoj granici, zarobili ih, brutalno mučili i ponižavali prouzročivši im ozbiljne i dugotrajne ozljede i potom ih eksportirali natrag u Bosnu. Hrvatske vlasti nisu nikada istražile slučaj, poričući sve navode. Niti Evropska komisija nije na primjeren način reagirala, premda se može smatrati suodgovornom jer značajnim sredstvima financira pogranične aktivnosti naše policije. Premda to nije bio ni prvi ni zadnji primjer izrazito okrutnog i ksenofobnog postupka naših vlasti prema ljudima koji bježe od nesigurnosti i bijede u vlastitim zemljama, upravo…

Više

Exactly one year ago, at the end of May 2020, people dressed in Croatian special police uniforms intercepted a group of Afghan and Pakistani refugees on the Croatian-Bosnian border, captured them, brutally tortured and humiliated them and then, with severe and permanent bodily injuries, drove them back to Bosnia. Croatian authorities have never investigated the incident, dismissing all allegations. An appropriate reaction did not follow from the European Commission, which is co-responsible because it finances the border activities of our police with significant funds. Although it is neither the first nor the last example of extremely cruel and xenophobic behavior…

Više

Strateški dokumenti koje donose (ili bi trebala donositi) pojedina ministarstva često se u očima promatrača doživljavaju kao izraz birokratske samodovoljnosti, mrtva slova na papiru kojima državna administracija opravdava primanje vlastite plaće. Iskustvo potvrđuje takav stav: strategije i nacionalne politike, i kada postoje, često su bezobrazno skupi i bezobrazno nerealni dokumenti koji po donošenju završe u ladici i na njih se zaboravi dok ne kucne čas za izradu novih. Moglo bi se zaključiti kako bi najbolje bilo da ih niti nema. Koga će nam vraga papiri koje nitko ne čita i kojih se nitko ne drži? Praktična politika ionako se ravna…

Više

Sredinom travnja Amnesty International objavio je redoviti godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava u svakoj pojedinoj zemlji svijeta, ogrebavši se pošteno i o Hrvatsku. Kako to redovito biva u nezgodnim situacijama, spram njega je primijenjena strategija prešućivanja, ili prigodnog spominjanja reda radi. Radi se, međutim, o još jednom od dokumenata međunarodnih ljudsko-pravnih organizacija u kojima se vlasti čije postupke svi zajedno legitimiramo definitivno svrstavaju među svjetske negativce.

Više

Sredinom travnja Amnesty International objavio je redoviti godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava u svakoj pojedinoj zemlji svijeta, ogrebavši se pošteno i o Hrvatsku. Kako to redovito biva u nezgodnim situacijama, spram njega je primijenjena strategija prešućivanja, ili prigodnog spominjanja reda radi. Radi se, međutim, o još jednom od dokumenata međunarodnih ljudsko-pravnih organizacija u kojima se vlasti čije postupke svi zajedno legitimiramo definitivno svrstavaju među svjetske negativce. AI već u opremi priloga o Hrvatskoj ističe odbijanje pristupa azilu, policijske pussh backove na granici s Bosnom i njezin zlostavljački odnos prema izbjeglicama, neprimjereno kažnjavanje rodno uvjetovanog nasilja, teška ograničavanja pristupa pobačaju i prijetnje novinarima. U poglavlju o…

Više

Prema riječima Tine Đaković, organizacijske koordinatorice u Kući ljudskih prava i suradnice na izradi Pregleda stanja ljudskih prava u Hrvatskoj za 2020. godinu, na socioekonomskom planu odvijaju se najteži oblici kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj u prošloj godini. “Podaci o srozavanju standarda stanovanja i o nastupajućem siromaštvu uistinu su alarmantni”, ističe ona. “Uslijed pandemije ograničeno je pravno na rad, kao i pravo na pristup socijalnim uslugama.” Pandemija je, dodaje, posebno ugrozila položaj osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i onih koje su u riziku od siromaštva. “Nije opravdano to što se ranjive skupine u situaciji pandemije dodatno marginaliziraju”, ističe naša sugovornica. “Država je…

Više

Taj plan spomenuli smo još u studenom, članku Strategija za 22 milijarde €, kao presudan u procesu osiguravanja pomoći. On se oslanja na plan oporavka za Europu koji je 27. svibnja 2020. predložila Europska komisija kako bi pomogla državama članicama u otklanjanju gospodarskih i društvenih posljedica nastalih zbog pandemije COVID-19, te doprinijela pokretanju gospodarskog oporavka i jačanju privredne otpornosti na razini EU-a. Kao što znamo, a Vlada nas podsjeća u uvodu sažetka svojega Plana, šefovi država članica EU-a su 21. srpnja 2020. postigli dogovor o planu oporavka, odnosno instrumentu pod nazivom “EU sljedeće generacije”, kao i o višegodišnjem financijskom okviru za…

Više

Udruga HERA Križevci ujedno je članica Ženske mreže Hrvatske koja okuplja ženske organizacije civilnog društva. Na koje su sve načine žene diskriminirane u hrvatskom društvu? Žene su zastupljenije u nižim dohodovnim kategorijama i rade za manje plaće ili su za isti posao plaćene manje od svojih muških kolega. Čak 80 posto nekretnina u Hrvatskoj je u rukama muškaraca, a 55 posto nezaposlenih čine žene iako su u prosjeku obrazovanije. Imamo 12 posto razlike u plaćama na istom radnom mjestu, a razlika u mirovinama je dvostruka. Na pozicijama odlučivanja je ispod 30 posto žena, a mjere iz prošle Nacionalne politike za…

Više

Prof. dr. sc. Vlasta Ilišin zaslužna je znanstvenica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Ilišin je 2017. javnosti predstavila knjigu ’Generacija osujećenih – Mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća’. Knjiga se sastoji od rezultata istraživanja mladih, u dobi od 15 do 29 godina, provedenog 2013., a zaključci su komparirani s ranijim sličnim istraživanjima iz 1999. i 2004. ’Generacija osujećenih’ interpretira razmišljanja mladih građanki i građana, nudi uvid u njihove strahove i nade, te bi trebala vlasti poslužiti kao alat u kreiranju novih politika. Sa znanstvenicom smo razgovarali  o obrazovnom sustavu, sudjelovanju mladih na tržištu rada, njihovoj ekonomskoj mobilnosti, politici, percepciji budućnosti……

Više