Autor: UNMK

Većina medija danas ne izvršava svoju temeljnu demokratsku ulogu, informiranja i educiranja građana i korisnika medija, pa tako i informiranja i educiranja za demokratske ljudsko-pravne vrijednosti koje proklamira EU, a koje su sadržane i u Povelji EU-a o temeljnim pravima.

Čovjek godišnje u organizam unese količinu plastike koja odgovara veličini jedne kreditne kartice.

Zakon o udrugama (NN 74/2014) u svojem članku 34. određuje da udruga koja provodi programe i projekte od interesa za…

U sklopu projekta “Prema nultoj stopi otpada” financiranog od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu…