Svijet

U godinu dana neprekidnog ubijanja i razaranja u Ukrajini broj mrtvih i ranjenih galopira prema pola milijuna, raseljenih/iseljenih cca 10 milijuna, a razmjeri materijalne štete na spaljenoj zemlji procjenjuju se na blizu 150 milijardi eura… Zapad upumpava u ta besmislena krvoprolića sve nove vreće zdrave šuške te uvodi sve sofisticiranije strojeve za ubijanje, čime se prisiljava drugu stranu parirati također sve smrtonosnijim arsenalima – da nikakav zdrav razum to nije kadar ne samo pojmiti nego ni kapitalizirati rješenjem za zelenim stolom.

Europska komisija i Njemačka otvaraju temu poslijeratne obnove Ukrajine, u kojoj je Svjetska banka procijenila štetu, do sada, težu od 350 milijardi eura. To će biti posao milenija, pa zapadni lešinari počinju kružiti.

Prsti svih triju strana su na okidaču, a Japan – talac nove krize i prisilni „domaćin“ američkih vojnih baza još od pacifikacije dvjema atomskim bombama na nedužne civile kolovoza 1945. godine – skupo će vaditi ratno kestenje iz vatre.