Udarno

Luka Kos iz CMS-a: Sama činjenica da nismo imali Akcijski plan za integraciju već tri godine govori o prioritetima Vlade RH. Mnoge aktivnosti iz tog plana nisu ni provedene ili jesu vrlo kasno. Recimo, HZZO je tek pred zadnju godinu plana počeo upućivati ljude na učenje hrvatskog jezika. Razlog tome je što Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije pravovremeno organiziralo program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom.