azilanti

Članak 70. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti govori da osobe pod međunarodnom zaštitom imaju pravo i na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao hrvatski državljani.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izradio je informativnu videografiku sa svrhom podizanja svijesti o važnosti uspješne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.