ekonomija

Davos se nije suočio ni s uzrocima niti s posljedicama svjetske drame što upravo traje pred očima njegovih aktera, pa mu ni zaključci, preporuke i pretpostavljeni aktivizam u primjeni nisu svrhoviti.