električna energija

„Ekonomija raseljavanja i ekocida“: Odvija se proces izvlaštenja stanovnika Kosinjske doline koji su već pedeset godina taoci vrlo upitnog energetskog projekta.

Veća količina ispušnih plinova kod dizelaša uzrokuje oko 10 000 preranih smrti u EU, a prijevoz, najveći izvor zagađenja zraka, odgovoran je za otprilike 425 000 prijevremenih smrti u Europi tijekom 2015. godine.

HEP-Proizvodnja planira napraviti novu akumulaciju nizvodno od problematične hidroelektrane Lešće kako bi se „poboljšalo stanje okoliša“ i regulirali opasni vodeni valovi.

Neprolazni muljator Ostap Bender reinkarniran živi u Banskim dvorima i Saboru, i sa 150 metara nadmorske visine polit-ideološki zahvalno plješče ama baš svakoj inačici genijalnog izuma o idejama i benzinu.