financiranje udruga

Prijedlog novog zagrebačkog pravilnika o financiranju udruga predviđa ublažavanje uvjeta koje moraju ispuniti osobe koje će u udrugama dolaziti u kontakt s djecom.