izbjeglice

Dr. sc. Marijana Hameršak, voditeljica istraživačkog projekta o migracijama ERIM: „Od zagrebačkih gradskih vlasti se očekivalo da mimo kriznog humanitarnog refleksa reagiraju na promjenu prakse prema ljudima u pokretu, njihovu veću vidljivost i različite potrebe. Ovo je trenutak u kojem se moglo aktivirati prostorne resurse koji nisu privremeni, šatorski i kontejnerski, gdje bi se danas nudile informacije i podrška, a u budućnosti, ako bude potrebe, pružala i zaštita od progona i pushbackova.“

Krajem travnja Kuća ljudskih prava objavila je svoj redoviti, vrlo opširan i detaljan, pregled stanja ljudskih prava u prošloj, 2021. godini. Među programskim dokumentima koje je Vlada trebala donijeti, a nije, na prvom je mjestu Nacionalni plan zaštite i promocije ljudskih prava.