kazalište

Adam Ranđelović, autor predstave Država Dada-Jok: “Buržoaska svest najniži je oblik svesti, njena diktatura jedan je od glavnih razloga banalizacije i teatralizacije svakodnevnog života. Prezirem.”

Prošli petak 21. siječnja, Mali teatar je, u suradnji s Romskom organizacijom mladih Hrvatske, u Kulturnom centru Novi Zagreb održao premjeru predstave Prva hrvatska romska monodrama.

Vojin Perić, ravnatelj Kazališta slijepih i slabovidnih “Novi život”: Kod nas je civilno društvo podivljalo. U njega je strpano sve što se moglo strpati, a da nije ustanova ili državna istitucija. Znamo da ono uglavnom zagovara i lobira,da je korektiv društva, ali udruge osoba s invlaiditetom nisu samo to – kroz njih se provode i socijalne usluge. Nisam sretan što socijalne usluge provode udruge, odnosno civilno društvo.