lingvistika

Zakon o jeziku je bljutava nacionalistička, polit-ideološka podvala desnice koja bi da se tzv. Samostalna, Neovisna i Suverena vrti u NDH-2 orbiti represivnoga i jezičnog čistunstva.