siromaštvo

Programi fondovskog financiranja i projekti neprofitnih organizacija traju u diskontinuitetima, a intervali njihova trajanja i netrajanja ovise o količini birokratske neodgovornosti i ignorancije iskazane od slučaja do slučaja.

Da sistem socijalne zaštite treba biti centraliziran negdje je već unaprijed bilo odlučeno. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nakon toga je moglo biti samo farsa.  

Novi potres na pomolu: Hrvatska se priprema za reformu sistema socijalne zaštite. Aladrovićevi momci i djevojke još u listopadu su pustili u javnu raspravu novi zakon.

Premijer Plenković i ministar Aladrović uistinu dobro žive na „fenomenalnomu mjestu za život“. Vrijeđali bi istinu kad bi kazali da žive loše u državi u kojoj drugima kroje gaće.

Mladi, obitelji u riziku, osobe s invaliditetom, osobe s teškoćama mentalnog zdravlja pripadnici nacionalnih manjina i izbjeglice najslabije su obuhvaćeni sustavom pružanja socijalnih usluga u Hrvatskoj.

“Ovo je novi život”, govori 72-godišnja Milka Jurković iz sela Gređani, 10-ak kilometara udaljenom od Gline i nešto manje od Topuskog. “Sad sam zadovoljna, nisam se ni nadala da ću to dočekati”.