socijalna zaštita

O 1. kolovoza očevi u Hrvatskoj mogu koristiti plaćeni „očinski dopust“. To je pravo uvedeno stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Iako formalno izgleda kao da ima glavu i rep, služba socijalne skrbi kaotičan je sustav u kojem nema ni dovoljno znanja ni koordinacije, u njega se ne ulaže dovoljno sredstava, a ponajmanje ima moralnosti.

Korisnici iz cijele Hrvatske prijavljivali su H-Alterovoj suradnici slučajeve korupcije u centrima za socijalnu skrb: kupovanje automobila i/ili nekretnine, kupovanje vrijednog nakita i satova…

Neposredno nakon smrti Nikoll Dedić, izvanredni upravni nadzor Ministarstva socijale nad radom stručnog tima CZSS-a Nova Gradiška pokazao je da su utvrđene nepravilnosti.

Serijal “Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece?” nije zaustavio nanošenje daljnjih nepravdi hrvatskim Laurama i njihovoj djeci – žrtvama primjene tog koncepta.

Cinizam vlasti nikada ne treba podcjenjivati, pa ne bi bilo razumno niti ignorirati mogućnost da je imovinski cenzus bio ubačen u novi Zakon o socijalnoj skrbi samo da bi ga se u zadnji čas povuklo.

Da sistem socijalne zaštite treba biti centraliziran negdje je već unaprijed bilo odlučeno. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nakon toga je moglo biti samo farsa.  

Novi potres na pomolu: Hrvatska se priprema za reformu sistema socijalne zaštite. Aladrovićevi momci i djevojke još u listopadu su pustili u javnu raspravu novi zakon.