vrtovi

Na polovici mandata gradonačelnika Tomaševića i njegova tima ne postoji javno komunicirana starteška odluka o utemeljenju barem jednoga novog velikog javnog parka.

Svijet rajčica je iznimno bogat i to bogatstvo rajčica, njihovih boja i okusa, Dražen Karačić-Šoljić dijeli besplatno.

U klasifikaciji dijelova izgrađene parcele, razlika je između dvorišta i predvrta, a potonji karakterizira manja, često uža i duža površina. Dijeli ulicu i kuću.