zviždači

Maja Đerek: “To da je HDZ kriminalna organizacija potvrđeno je pravomoćnom sudskom presudom. Svi imamo pravo izreći da je HDZ kriminalna organizacija.”