Ministarstvo zaštite okoliša odbilo je dodijeliti javna sredstva H-Alteru zato što su članci o ekologiji koje objavljujemo nestručni, neznanstveni, pravno neutemeljeni, javnosti nerazumljivi, nefokusirani, a iznad svega neobjektivni. To je slatka osveta dosadašnjeg vodstva MZOPUG-a zbog H-Alterova sustavnog pisanja o korupciji, sukobima interesa i zlouporabama položaja u tom ministarstvu, i o posljedicama takvih radnji po okoliš.

U subotu 3. prosinca, dan prije parlamentarnih izbora na kojima je HDZ smijenjen s vlasti, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dostavilo je potpisniku ovih redaka odgovor na pitanje koje je uputio prije nepunih pet mjeseci, neposredno nakon objavljivanja rezultata natječaja za ostvarivanje financijske potpore projektima nevladinih udruga.

Naime, u šest godina postojanja H-Alter nikada nije "prošao" na natječajima Ministarstva zaštite okoliša, premda se na njih redovito javljao, premda ima posebnu rubriku posvećenu ekologiji, i premda su ekološke teme, zbog prostora koji im posvećujemo i kvalitete priloga, postale H-Alterov zaštitni znak. S druge strane, MZOPUG ne nalazi za shodno da svoje odluke o odobrenim ili neodobrenim donacijama potkrijepi bilo kakvim javnim obrazloženjima. Nakon tko zna koje po redu odbijenice, zaintrigiralo nas je koji su razlozi što nas se uporno drži izvan vidokruga, kada se radi o dodjeli javnih sredstava za promociju ekoloških tema.

Program koji smo bili predložili na MZOPUG-ov natječaj opisao je uglavnom ono čime se inače bavimo: informiranje javnosti o temama važnim za zaštitu okoliša, omogućavanje tim temama trajnog prisustva u medijima, rad na povećavanju ekološke osviještenosti čitateljica i čitatelja, povećavanje ukupnog broja građana odgovornih prema okolišu.... Osnovna metodologija koju smo predložili, u skladu s našom uobičajenom novinarskom  djelatnošću, jest redovito publiciranje članaka o ekologiji na H-Alteru.

Toga 3. prosinca dobili smo, dakle, odgovor iz kojega se vidi da službena evaluacija našega programa sadrži ukupno dvije rečenice, koje glase: "Projekt podizanja svijesti građana o navedenim temama traži visoku stručnost koja uključuje dobru podlogu u znanosti i hrvatskom zakonodavstvu, kako bi interpretacije bile što objektivnije i javnosti razumljive. Povjerenstvo smatra da bi bilo bolje da je projekt fokusiran na manje tema, te da je osigurano sudjelovanje više specifičnih stručnjaka."

min_velika.jpg

Evaluaciju je odradilo povjerenstvo za ocjenu projekata nevladinih udruga na čelu s Brankom Pivčević Novak, načelnicom Odjela za održivi razvoj MZOPUG-a, i članovima, službenikom Ministarstva Vedranom Vincekom, ravnateljem Agencije za zaštitu okoliša i gorljivim HDZ-ovim aktivistom Mariom Šiljegom, Vjesnikovim novinarom Željkom Bukšom. Peta članica povjerenstva je Aleksandra Anić Vučinić, docentica na Geotehničkom fakultetu, također bivša službenica Ministarstva. Nju smo svojedobno na H-Alteru spominajli kao koordinatoricu izrade studije utjecaja na okoliš golf igrališta Baštijunski brig u blizini Vranskog jezera, ujedno i kao koautoricu knjige Obrada otpadnih voda biljnim uređajima, koju je napisala u suradnji s Nikolom Ružinskim, državnim tajnikom u MZOPUG-u. Ružinski je, by the way, potpisao sporno rješenje o prihvatljivosti golferskog turizma na Vranskom jezeru, za koji je izradu studije utjecaja na okoliš platio investitor Antun Mikec, by the way prijatelj i golferski partner Nikole Ružinskog, a čiju je izradu, by the way, koordinirala Ružinskijeva suradnica, sada članica povjerenstva za dodjelu javnih sredstava projektima nevladinih organizacija, rečena Aleksandra Anić Vučinić.

branka-pivcevic-novak.jpg branka-pivcevic-novak.jpg

Ukupno dvije rečenice koje je o H-Alteru sklepala ova štovanja vrijedna komisija, zahtijevaju ponešto detaljniju analizu.

Prvo, čak i lošiji poznavatelji novinarskog posla znaju da "visoka stručnost" nije nužan uvjet za uspješno novinarsko bavljenje nekom temom; novinari koji su pisali najbolje članke o zdravstvu, poljoprivredi ili ekologiji, najčešće nisu po obrazovanju liječnici, agronomi ili prirodoslovci. Za uspješnog novinara potrebno je nešto drugo - dobra informiranost o sadržajima koje pokriva, dobri kontakti s nezavisnim stručnjacima čije će analize koristiti u člancima, sposobnost sinteze različitih događaja, veze s organizacijama civilnog društva, bitna zainteresiranost za probleme o kojima piše, poštenje, nepotkupljivost...

Drugo, tvrdnja da "podizanje svijesti građana ... traži visoku stručnost koja uključuje dobru podlogu u znanosti i hrvatskom zakonodavstvu" ne samo što delegitimira novinare kao važne opinion makere po pitanju ekologije, nego isto tako delegitimira i civilno društvo. Senzibilizacija javnosti jedan je od najčešćih ciljeva civilnodruštvenog organiziranja; tvrditi da bi se podizanjem ekološke svijesti mogli uspješno baviti samo biolozi, geotehničari i kemijski inženjeri značilo bi podrazumijevati da bi se osvješćivanjem o ljudskim pravima mogli uspješno baviti samo pravnici, a podizanjem mirovne svijesti, valjda teolozi, socijalni psiholozi ili karijerni diplomati.

Treće, H-Alter niti na jednom mjestu u svojem natječajnom prijedlogu nije spomenuo imperativ "objektivnosti interpretacija", pa je krajnje nekorektno da nam ga MZOPUG podmeće u evaluaciji onoga što smo mu predložili. "Objektivnost" je, naime, moć najjačega, onoga koji je svoj narativ uspješno nametnuo drugima i zahvaljujući tome okupirao fotelje. "Objektivnost" koju nalaže MZOPUG ustvari je zahtjev da se promovira ono što bi samo to Ministarstvo željelo da javnost smatra istinom, dakako, radi očuvanja dominantnog narativa, a u cilju svake buduće okupacije fotelja i daljnje zloupotrebe vlasti. Preciznije, "objektivna istina" koja se traži od H-Altera ista je ona koju je svih ovih godina, svim institucionalnim i izvaninstitucionalnim načinima, nametao MZOPUG. Branko Bačić, Marina Matulović Dropulić, Ružinski, Šiljeg i galerija drugih stručnih likova koji su se tu zadnjih godina skrasili, pobrinula se da "objektivna istina" Ministarstva bude tek varijacija "objektivne istine" Camorre. H-Alteru pak, za razliku od MZOPUG-a, uopće nije do "objektivnosti"; nama je, naime, istinski stalo do zaštite okoliša.

siljeg-v.jpg siljeg-v.jpg

Četvrto, "stručnjaci" kojima se okružilo Ministarstvo, i koji mu služe radi davanja privida znanstvenog utemeljenja njegovoj "objektivnosti", ljudi su koji svoju struku ne shvaćaju kao svoj životni poziv, već radije kao medij vlastita dobro plaćenog prostituiranja: radi se o humanistički needuciranim, duboko nemoralnim i društveno neodgovornim izdancima koji svake godine rastu na poljima hrvatskih visokoobrazovnih institucija i koji potom ekspresno, po partijskoj pripadnosti i podložnosti autoritetu, bivaju presađeni na plodno tlo pri tijelima državne uprave. Nakon niza članaka kojima smo na H-Alteru pokazali kako MZOPUG amenuje devastaciju okoliša u korist moćnih pojedinaca ili HDZ-ovih klijentilističkih grupa, zadržimo se sada samo na jednom detalju: uz sve svoje pravne službe u kojima bez sumnje sjede ljudi s izvrsnom "podlogom u hrvatskom zakonodavstvu", Ministarstvo je pet mjeseci odugovlačilo s davanjem na uvid pismene evaluacije programa koji smo mu ponudili na natječaj, mada su po zakonu to bili dužni učiniti u roku od petnaest dana. Rečeno nam je bilo da informaciju ne možemo dobiti, jer da bi njezino odavanje bilo protivno slovu Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga koji su pritom još i pogrešno citirali, bolje rečeno, izmislili tekst koji se u tom dokumentu uopće ne nalazi. Popustili su tek kad smo im, usprkos našoj "nedovoljnoj podlozi u hrvatskom zakonodavstvu", citirali dijelove tog kodeksa dugačkog imena, iz kojih proizlazi upravo suprotno, tojest da su evaluaciju dužni pokazati, i kad im je došlo do mozga da bi im se iz skrivanja informacije koje smo od njih zahtijevali mogla izlegnuti i malo veća šteta.

Drugi podatak koji smo tražili, a to je evaluacija svih ponuđenih programa i programskih izvještaja udruge Lijepa naša, MZOPUG nam još uvijek nam nije dao na uvid. Lijepa naša u zadnjih je nekoliko godina od MZOPUG-a uprihodila preko milijun kuna, znatno više od bilo koje druge zelene organizacije. Njezin predsjednik je Ante Kutle, bivši HDZ-ov saborski zastupnik, bivši predsjednik saborskog odbora za zaštitu okoliša, bivši zakupnik saborskog restorana i brat rođeni onoga Miroslava Kutle, HDZ-ova najomiljenijeg tajkuna.

Peto, iz dosad napisanog, kao i iz onoga što slijedi, jasno se mogu detektirati teme za koje u MZOPUG-u smatraju da se ne bi trebale nalaziti u fokusu javnosti, pa tako ni u fokusu H-Alterovom. H-Alterove teme koje bi bilo uputno reducirati, a tiču se ekologije, društvena su i politička zbivanja koja za posljedicu imaju devastaciju prirode i čovjekove okoline, dakle zloupotrebe položaja, sukobi interesa, korupcija i slične protuzakonske rabote.

Među 39 dobitnika MZOPUG-ove ovogodišnje donacije javnih sredstava ipak se našao i jedan portal: Jadransko more, čiji je nakladnik splitska udruga Biologika, dobio je od Ministarstva 24 tisuće kuna. Autori Jadranskog mora na tom sajtu nude opis velikog broja primjeraka podmorske flore i faune, uz predivne fotografije, koje su vjerojatno presudile da portal prije nekoliko godina bude proglašen najboljim hrvatskim popularnoznanstvenim sajtom na natječaju Vidi Web Top 100. Radi se o portalu koji je, neosporno, zaslužio MZOPUG-ovu donaciju. Na njemu ništa niti nije sporno: hobotnice, ježevi, špari, lubini, fratri, svi se oni ponašaju, razmnožavaju i skrivaju onako kako su od pamtivijeka radili, u skladu sa svojom ribljom prirodom. Čak i u rijetkim slučajevima  kad se tu stidljivo piše o utjecaju homo sapiensa na poremećaj podmorske ravnoteže, stječe se dojam kao da se radi o biološkim zakonima ustanovljenim od davnina, o nečem egzaktnom, objektivnom i nužnom.

jadranskomore.jpg jadranskomore.jpg

Ustvari, ta neospornost jedan je od dva nedostatka bi se ipak mogla prigovoriti ovome portalu. Premda se nominalno bavi problematikom zaštite mora, u njemu nema odgovornosti, zloupotreba položaja i krivica, nema promašenih industrijskih ili prometnih strategija. U toj menažeriji bića koja su milijunima godina svejednako ista, nema mjesta za konkretne pripadnike inteligentnije vrste koji su u zadnjih deset-dvadeset godina izborili za sebe ugodnu poziciju da istodobno mlate grdne novce zarađujući usporedno, poput dr Jekylla i Mr Hydea, i na zaštiti okoliša i na njegovu uništavanju.

Drugi nedostatak su čitatelji, kojih također nema. Internetski servis Alexa.com na dan 5. prosinca 2011, izbacuje Jadransko more ispod 14-milijuntog mjesta među svjetskim web stranicama, a u Hrvatskoj je toliko nisko plasiran da taj servis nije u stanju ni evidentirati njegov status na nacionalnoj razini. MZOPUG još uvijek nam nije pružio službenu informaciju o posjećenosti Jadranskog mora, mada bi taj detalj trebao biti relevantan pri odlučivanju o dodjeli potpore nekakvom portalu. Dobili smo ipak napismeno evaluaciju Povjerenstva za ocjenu projekata, koja se u ovom slučaju sastoji od jedne jedine rečenice: "Projekt je jasno fokusiran, sadrži dobro razrađen hodogram aktivnosti, te je dobro usklađen s procjenom troškova." "Jasno fokusiran", to vjerojatno znači kako je jasno da su gospođe i gospoda iz dosadašnjeg rukovodstva MZOPUG-a ovdje bili daleko izvan fokusa; ali ostaje posve zagonetno koga to može informirati i osvještavati portal koji, pored sve "stručnosti" i "razrađenog hodograma" - uopće nema publiku? I kakva je to tvrdnja o "dobroj usklađenosti s procjenom troškova" kada se novac ulaže u medij koji doslovno nikome ne prenosi ništa - koliko god to ništa bilo lijepo upakirano, objektivno i neosporno istinito!?

Na H-Alteru, znamo, nema previše "znanstveno utemeljenih vijesti" o hobotnicama, kirnjama i ostalim morskim ili suhozemnim specijalitetima, ali ima koječega drugoga. Odbijanje dodjele javnih sredstava slatka je osveta ljudi iz MZUPUG-a, i pokušaj da se na suptilan način onemogući naš rad.


Kako komentiraju MZOPUG-ovu ocjenu H-Altera?

Dušica Radojčić, predsjednica Zelene Istre: Svi znamo kakvo je društvo sjedilo u tom Ministarstvu

Uskraćivanje financijske potpore MZOPUG-a H-Alteru ogorčilo me, ali me ne čudi, jer znamo o kakvom se to društvu radilo: Marina Matulović Dropulić i Branko Bačić, u društvu s Vinkom Mladineom, osuđenim za kriminal... Radi se o ministarstvu nedostojnom prvoga dijela svojega imena. Odbijanje ove potpore dio je šireg plana da se društveno angažiranom i kritički nastrojenom dijelu civilnog društva uskrati potpora za njegov rad i javno govorenje. Svjedoci smo i toga da se s HTV-a uklanjaju emisije u kojima se ozbiljno i kritički problematiziraju stvari vezane uz zaštitu okoliša. Svi znamo koliko je civilnom društvu teško doći na televiziju, a slično je i s tiskanim medijima koji stvarnost interpretiraju prema željama vlasnika. H-Alter predstavlja jednu od rijetkih medijskih iznimaka gdje se na pravi način čuje glas civilnog društva. Zbog toga nije neobično što mu to ministarstvo uskraćuje potporu. MZOPUG već godinama iz sredstava koja su predviđena za financiranje udruga civilnog društva za zaštitu okoliša financira braniteljske udruge i udruge osoba s invaliditetom, koje bi trebale biti financirane iz sredstava drugih ministarstava, kao i medijske projekte s malim ili nikakvim odjekom. Ovu odluku MZOPUG-a nova bi garnitura svakako trebala preispitati, a nadam se da nije prekasno.

H-Alter potiče na razmišljanje o okolišu

lay.jpg

H-Alter redovito pratim. Satkan je tako da doista pobuđuje na čitanje i motivira čitatelja. Osim toga, postavlja prava pitanja, mada neka ponekad i izostavlja. Moje je čvrsto mišljenje da je taj portal izvanredno provokativan i dobro elaboriran alat koji ljude pokreće na razmišljanje o okolišu. Što se tiče znanstvene potkovanosti novinara da bi pisali o okolišu, oni ne bi trebali završiti specifičan fakultet poput studija ekologije, ali podatkovno moraju biti dobro potkovani. Za njihov rad nema problema ako nisu stručnjaci, no dobro je da znanstvenike što više koriste u svojim tekstovima.

senf4.jpg

Odluka MZOPUG-a je u najmanju ruku smiješna, jer poanta ovoga natječaja je da se podrže udruge koje se bave područjem zaštite okoliša i neprofitni mediji koji prate aktivnosti tih udruga i općenito tematiku zaštite okoliša. H-alter je zasigurno neprofitni medij koji najviše prati problematiku zaštite okoliša - barem kada se govori iz perspektive Zelene akcije. Evaluacija H-Altera koju je ponudilo Ministarstvo, značila bi da se mogu financirati samo znanstveni časopisi koji se bave ekologijom, što nikako nije svrha ovoga natječaja.

boban.jpg

Odgovor MZOPUG-a držim izrugivačkim, ne samo spram H-Altera, nego i najšire javnosti, čije je interese vezano za prirodne resurse i urbanizam ovo ministarstvo dugi niz godina zanemarivalo u korist privatnih interesa vidljivih i nevidljivih pojedinaca.

S iste točke gledišta mogu ustvrditi da se radi o osvetničkom odgovoru i namjernom onesposbljavanju ovog kritički nastrojenog medija spram politike koju je MZOPUG vodilo za vrijeme mandata danas tehničke Vlade HDZ-a i partnera!

Kao članica Inicijative Za Marjan mogu posvjedočiti da se ovo ministarstvo vrlo vješto skriva iz svojih "stručnih" odgovora, koji su za javnost u semantičkom smislu krajnje nepropusni. Događalo se da se tek nakon niza konzultacija mišljenje stručnog tima ovog ministarstva moglo prestati držati pitijskim, a u slučaju zaštite PŠ Marjan, na koncu čak i pozitivnim.

U toj borbi za jasno očitovanje ovog ministarstva, kao i drugih predstavnika vlasti, u Inicijativi Za Marjan H-Alter doživljavamo iznimnom pomoći, jer zbog svog elektonskog zapisa, kao i entuzijazma novinara, reagira brže i elastičnije od drugih medija, bilo da je riječ o objavljivanju vijesti ili istraživačkom novinarstvu, ionako rijetkom u Hrvatskoj.

Iskreno se nadam da će novi postav vrha MZOPUG-a promijeniti stav prema H-Alteru, odnosno, da će u njemu prepoznati partnera i iznimno vrijednu komunikacijsku sponu prema javnosti!

marinic.jpg

Sudjelovanje medija u procesima izrade prostornih planova i izdavanja dozvola nastoji se na sve načine svesti na najmanju moguću mjeru. S druge strane, ako mediji ne prate naše aktivnosti, one ne mogu doprijeti do javnosti. H-Alter je uistinu sudjelovao i pomogao u priči vezanoj uz prostorne probleme u Splitu, a osim toga, već nekoliko godina redovito reagira na probleme i prenosi stavove građanskih inicijativa. Pokazao se kao medij koji sudjeluje i informira javnost o problemima koji nastaju oko prostornih planova. Što se tiče samoga MZOPUG-a, imamo nedavni procjene studije utjecaja na okoliš za zapadnu obalu Splita. Da biste došli do prave informacije koja je pohranjena na web stranicama MZOPUG-a, potrebno vam je osam uzastopnih pravilno odabranih linkova, kako biste uopće saznali da je ta stvar u postupku. Ministarstvo ispunjava minimum zakonskih uvjeta kako bi se moglo reći da su informacije objavljene, ali ništa više od toga. Očito je da oni opstruiraju informiranje javnosti.

 

vjeran_pirsic2_088.jpg

Osobno smatram da je H-Alter jedan od apsolutno najatraktivnijih portala koji prenose informacije iz domene zaštite okoliša. Ne radi se samo o prenošenju priopćenja ekoloških udruga, jer to i mnogi drugi rade, nego o vrlo kvalitetnim i kreativnim komentarima i kolumnama. Tu prvenstveno mislim na vašu novinarku Marinu Kelava, koja je u više navrata izuzetno analitički obradila teme o zaštiti okoliša. Druga bitna kvaliteta H-Altera je što se nije poveo za plaćeničkim metodama koje je razvijao jedan drugi portal, koji je bio direktan plaćenik bivšeg ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Vinka Mladinea. Taj portal služio je za agitprop ljudima koji su danas opravdano u zatvoru. Kad je riječ o zaštiti okoliša, mislim da  H-Alterovo vrijeme tek dolazi, jer tek nam predstoji prava devastacija obale uslijed globalizacijskih procesa, a niz opasnih ekoloških projekata poput Plomina C  je pred realizacijom.

<
Vezane vijesti