solidarno_kuhanje.jpgNo Name Kitchen je organizacija koja u posljednjih nekoliko godina neumorno pruža pomoć i podršku izbjeglicama gotovo zaboravljenima u kampovima na granicama, uključujući Šid i Veliku Kladušu. Kolektiv Hrana, a ne oružje poziva na druženje u četvrtak uz hranu i popravljanje bajkova, od 16 sati (u 16 kreće kuhanje, u 20 je večera), u dvorištu Frankopanske 1 (Zelena akcija). Moći ćete se informirati o samoj organizaciji i na koje sve načine donirati i pomoći.

No name kitchen apelira na sve težu situaciju u Šidu, s obzirom na dolazak zime, nedostatak novčanih sredstava za lijekove, kriminalizaciju solidarnosti i manjak volontera. Osim organizacije kuhinje i prehrane, izbjeglicama pružaju pristup lijekovima, higijenskim potrepštinama, odjeći, obući, vrećama za spavanje i šatorima, ali isto tako pružaju im psihološku podršku, uključuju ih u svoj rad, te izvještavaju o nasilju i nasilnim politikama koje se provode prema izbjeglicama. 

Tim je više bitan ovaj poziv da se uključite u prvu od solidarnih akcija dijeljenja hrane u sklopu kojih će Hrana, a ne oružje prikupljati novčana sredstva za ovu organizaciju. 

Solidarno i dođite u Zelenu akciju u četvrtak, od 16 do 20 sati!