Okrugli stol "Gdje je nestao čovjek? Trendovi diskriminacije u kontekstu ekonomske nesigurnosti" održat će se u utorak, 22. listopada, od 14 do 16.30 sati u Kući ljudskih prava (Selska cesta 112c) u Zagrebu.

Uoči raspisivanja javnog poziva za sudjelovanje u programu edukacije i mentorske podrške organizacijama i inicijativama civilnog društva za razvoj zagovaračkih i analitičkih kapaciteta, GONG, Volonterski centar Osijek i Centar za građanske inicijative organiziraju okrugli stol:

"Gdje je nestao čovjek? Trendovi diskriminacije u kontekstu ekonomske nesigurnosti", u utorak, 22. listopada, od 14 do 16.30 sati u Kući ljudskih prava (Selska cesta 112c) u Zagrebu.

Jača li diskriminacija u razdoblju gospodarskih "kriza"? Postoje li već ustaljeni trendovi diskriminacije u kontekstu ekonomske nesigurnosti te kakva su dosadašnja iskustva organizacija civilnog društva te predstavnika sindikata? Koja se rješenja nude te na koji način otvoriti dijalog socijalnog uključivanja? To su samo neka od pitanja o kojima će raspravljati predstavnici relevantnih organizacija te zainteresirana javnost.

Budući da je prepoznata potreba suradnje organizacija civilnog društva i sindikata u aktivnostima usmjerenima na borbu za socio-ekonomska prava građanki i građana, nakon okruglog stola slijedit će radionica za aktiviste/ice na kojoj ćemo razraditi mogućnosti podrške pojedinim organizacijama i zajedničkim zagovaračkim inicijativama u sklopu našeg programa, u obliku edukacije i mentorske podrške u narednih godinu dana, primjerice prilikom pripreme kampanji, prijedloga zakona, izvještaja u sjeni itd.

Prvi dio:

Trendovi diskriminacije u kontekstu ekonomske nesigurnosti

14:00 - 15:00 · Sara Lalić, Centar za mirovne studije· Branka Lukačević-Gregić, Udruga Franak· Katarina Perković, Ženska fronta za radna i socijalna prava· Darko Šeperić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske moderatorica: Marina Škrabalo, GONG

15:00 - 15:15 Pauza

Drugi dio:

Uloga civilnog društva u uspješnijem zagovaranju socio-ekonomskih prava

15:15 - 16:30 · Rasprava o aktivnostima organizacija i istraživanje mogućnosti zajedničkog djelovanja · Predstavljanje edukacije o istraživanju i utemeljenom zagovaranju te mogućnosti osiguranja mentorske podrške u istraživanju i zagovaranju.