Austrija

Austrijska javnost, njezina vlast i Katolička crkva napokon su odlučili reći “ne” i najmarginalnijim izljevima hrvatske inačice genocidnog nacifašizma.